State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Research, monitoring and documentation

Scientific events

Scientific conferences “Research, Utilization and Protection of Caves” is organized by the Slovak Caves Administration biannualy since the second half of the nineties of the last century. Except for the regular scientific conferences, several others are organized including home and international vocational seminars, scientific symposia, colloquia and other events.

More ...

Documentation, GIS

Documentation and geographic information system (GIS) are supportive activities for the main activities in the field of cave and karst protection, research and monitoring. The information is processed in digital form to be able to interlink into the integrated information system of the Slovak Caves Administration.

More ...

Geoecological research and protection

Caves are specific and very labile natural geosystems. Many anthropogenic activities influence the natural proceses, which can disturb the stability of cave geosystems.

More ...

Biospeleological research and monitoring

Biospeleological research and monitoring offers the basic data on qualitative and quantitative occurrence of cave fauna. The acquired knowledge is possible to use in working up the cave care programs and other protection activities leading towards more effective protection of organisms living in caves.

More ...

Speleoclimatological research and monitoring

One of the basic natural components participating on karst processes is the climate. Its complex speleoclimatological research and monitoring brings knowledge that especially for the show caves help to deal with problems of keeping their sustainable state.

More ...

Hydrological research and monitoring

Hydrological and hydrochemical research of cave systems resides mostly in monitoring of qualitative and quantitative character of attributes of karst waters and their potential changes in time and space, as well as in explanation of many times very complicated conditions of their underground circulation.

More ...

Geomorphological research

The knowledge of morphology, origin and genesis of underground spaces belong among the basic and most important data on caves. Dealing with the problems of cave genesis requires a complex geomorphological research, using the knowledge on geological and hydrogeological settings of given territories together with results of cave sediments dating.

More ...

Geological research

In caves is necessary to perform mainly from reasons of complex natural values cognition of underground spaces (determining the cave values) and cognition of natural processes principles from the effective cave protection point of view.

More ...
News

All show caves closed

Dear visitors. We are sorry to inform you that all our show caves are still closed. The opening dates on each individual web pages are only tentative and we shall inform you in advance on real opening. Thanks for understanding.

Sprístupnené jaskyne zatvorené

23.04.2021 Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že stále sú všetky sprístupnené jaskyne zatvorené. Dátumy uvedené na stránkach jednotlivých jaskýň sú len odhadované. O otvorení jaskýň budete vopred v predstihu informovaní, akonáhle o ňom bude rozhodnuté. Ďakujeme za pochopenie.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

International Year of Caves and Karst

The Slovak Caves Administration as a member of the International Show Caves Association (ISCA) fully supports the initiative of the International Speleological Union (UIS) to declare the year 2021 the International Year of Caves and Karst. In spite of their occurrence, the benefits of caves and karst are not commonly known to many people on the planet. So the main goal „Explore, understand and protect“ is our task for this year 2021.

Underground boat trip in Domica Cave not available.

24.07.2018 Due to low yield of underground water the boat trip in Domica Cave is not available. The short tour is available.

Thank you for understanding

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo