State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Environmental education

Environmental education is an education oriented to protection and formation of the environment on all levels of the society. The Ministry of the Environment of the Slovak Republic is a central body of state administration for formation and protection of the environment, which in concordance with the Statute supports environmenal education and studies; forwards promotional, editorial and documentation activities and forms a space for development of environmental awareness of the public via the activities of its subordinate organizations. The Slovak Caves Administration performs educational activities oriented to cave protection and provides for publishing and editorial-promotional activities aimed at protection, research and documentation of caves.

Educational events

The Slovak Caves Administration employees render on demand environmental-educational lectures within the framework of their working possibilities at the occasion of various events (Speleological Evenings in the Slovak Museum of Nature Protection and Caving, Earth Day, accompanying events during exhibitions, etc.).

More ...

Educational print and films

The Slovak Caves Administration issues regularly coloured pamphlets and brochures, which give a brief knowledge to general public about the natural settings of show caves.

More ...

Expositions and exhibitions

Expositions and exhibitions in cave entrance buildings bring the visitors the knowledge on origin and evolution of cave spaces, cave fauna, palaeontological and archaeological findings, cave development for public, on protection and research of caves.

More ...

Educational trails

Educational trails are important environmental and educational means. The visitors can get acquainted directly in the field with the most valuable natural, cultural and historical values of the cave and surrounding karst surface and usually also with the ways of their protection.

More ...
News

All show caves closed

Dear visitors. We are sorry to inform you that all our show caves are still closed. The opening dates on each individual web pages are only tentative and we shall inform you in advance on real opening. Thanks for understanding.

Sprístupnené jaskyne zatvorené

23.04.2021 Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že stále sú všetky sprístupnené jaskyne zatvorené. Dátumy uvedené na stránkach jednotlivých jaskýň sú len odhadované. O otvorení jaskýň budete vopred v predstihu informovaní, akonáhle o ňom bude rozhodnuté. Ďakujeme za pochopenie.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

International Year of Caves and Karst

The Slovak Caves Administration as a member of the International Show Caves Association (ISCA) fully supports the initiative of the International Speleological Union (UIS) to declare the year 2021 the International Year of Caves and Karst. In spite of their occurrence, the benefits of caves and karst are not commonly known to many people on the planet. So the main goal „Explore, understand and protect“ is our task for this year 2021.

Underground boat trip in Domica Cave not available.

24.07.2018 Due to low yield of underground water the boat trip in Domica Cave is not available. The short tour is available.

Thank you for understanding

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo