State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Educational print and films

Educational print

The Slovak Caves Administration issues regularly coloured pamphlets and brochures, which give a brief knowledge to general public about the natural settings of show caves. In 2001 it was a leaflet „Let’s Protect Our Caves“, oriented on cave protection. Within the framework of international cooperation with the Administration of Aggtelek National Park (Hungary) a leaflet „Cave System Domica – Baradla, Underground Wetland of International Importance“ was published in 2004. A coloured book by P. Bella „Slovakia – Show Caves“ was published in 1997, with updated new edition in 2003. Afterwards, a book by F. Bernadovič „Bats – Mysterious Dwellers of Caves“ was published.

Educational films

An educational film „Let’s Protect Our Underground Gems“ was made in co-production of the Slovak Caves Administration and the Bükk National Park in 2002. The fifteen minutes’ film show briefly various types of caves, fuctioning of cave ecosystem and natural and cultural values of caves. It lays a special emphasis on protection of cave biotopes. Named are activities that can threaten the underground ecosystems and mentioned the ways for their elimination.

Another co-production of the Slovak Caves Administration and Slovak Television studio Košice brought in 2003 a popular-educational film „Bats – Mysterious Dwellers of Caves“. This almost half an hour long document shows concisely the history of relation of man and bats, the activities of cavers and chiropterologists, which are in the closest contact with bats, educates the spectator with methods of study and way of bat’s life, closin with the ideas for bat protection.

A documentary and educational film „Hidden Life in the Slovak Caves“, oriented on presentation of rare invertebrates living in the Domica Cave and Ardovská Cave, was made in co-production of the Slovak Caves Administration and the Faculty of Natural Sciences of UPJŠ in Košice in 2004. It can be projected for interested people in the information centre of Domica. This is a comfortable way how to learn something of about totally 18 species of unique cave animals, that can’t be seen during cave visit because of their tiny dimensions.

News

COVID admission regime for show caves

Dear visitors

due to dynamically changing situation in Slovakia, we shall keep you updated on application of COVID AUTOMAT with respect to individual show caves. The caves can be entered only with covered mouth and nose and they will be operated either in the BASIC or VTO regime. The basic regime means admission of all visitors with possible restriction of number and VTO regime means admission of either only fully vaccinated or negatively tested or those who overcame COVID not later than 180 days ago. The level of risk zone on the other hand sets the rules for wearing either a face mask or a respirator.

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Do jaskýň je možný vstup len s prekrytými dýchacími cestami a sú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody

Dňa 2.8.2021 sme si pripomenuli 100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody, ktorú 3.8.1921 objavil moravský učiteľ Alois Král v sprievode Adama Mišuru z Demänovskej doliny. Pri tejto príležitosti bol obnovený náučný chodník vedúci k jaskyni a v kultúrnom programe v Hlbokom dóme pripomenulo atmosféru objavu krátke vystúpenie divadla Gasparego z Liptovského Mikuláša s hudobným sprievodom kapely IM PLANET z Ružomberka pod režijným stvárnením J. Mikuša. Slávnostné zhromaždenie sa konalo za účasti štátneho tajomníka MŽP SR M. Kiču, generálneho riaditeľa ŠOP SR D. Karasku, starostky Demänovskej Doliny Ľ. Klepáčovej, riaditeľa SSJ J. Zuskina a hostí z VÚC Žilinského kraja, úradov životného prostredia, ŠOP SR, urbárov a pod.

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature. The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding. We wish you a pleasant visit!

International Year of Caves and Karst

The Slovak Caves Administration as a member of the International Show Caves Association (ISCA) fully supports the initiative of the International Speleological Union (UIS) to declare the year 2021 the International Year of Caves and Karst. In spite of their occurrence, the benefits of caves and karst are not commonly known to many people on the planet. So the main goal „EXPLORE, UNDERSTAND and PROTECT“ is our task for this year 2021.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo