State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Cave protection

In terms of the act of the National Council of the Slovak Republic no. 543/2002 on Nature and Landscape Protection, every cave in Slovakia represents natural monument. The 13 show caves have an important place among the educational localities. They represent important geomorfological phenomena with rich and special flowstone, aragonite or ice fill, moreover some of them are significant archaeological and cultural localities. Since they are the most attacked caves by man, they require a special protection. Their sustainable use resides in observation of visitors’ influence on natural environment of caves, including its regulation. All show caves are designated national nature monuments.

The Ochtinská Aragonite Cave, Domica Cave, Gombasecká Cave and Jasovská Cave are inscribed on the World Natural Heritage List since 1995 within the „Caves of the Slovak and Aggtelek Karst“ site, which was extended by the Dobšinská Ice Cave in November 2000. The protection and operation of show caves in the Slovak Republic is carried out by the Slovak Caves Administration in Liptovský  Mikuláš, as a specialized organization of nature protection under the Ministry of the Environment of the Slovak Republic.

Cave cleaning

Big effort is given to annual waste removal from caves, which was thrown here during the last decades and also at present. The serious pollution is from communal and many times toxic waste and remains after agricultural activities.

More ...

Closing the caves

The Slovak Caves Administration secures the closures of the most threatened and valuable caves. The priority is according to the level of attacking, threatening and occurrence of natural, cultural and historical values in caves.

More ...

Speleological guard service

The caves require regular care. The karst and cave territories are regularly checked by the speleological guard service – the rangers specialized for cave protection control the cave ecosystems and gates closing the threatened caves.

More ...

Cave protection zones

Cave protection zone on the surface over the cave, which is or can be threatened by various activities, are declared by the territorially appropriate regional office for the environment according to § 24 section 8 of the act no. 543/2002 of the Legal Codes on nature and landscape protection on the basis of submitted project

More ...
News

COVID admission regime for show caves

Dear visitors

due to dynamically changing situation in Slovakia, we shall keep you updated on application of COVID AUTOMAT with respect to individual show caves. The caves will be operated either in the BASIC or VTO regime. The basic regime means admission of all visitors with possible restriction of number and VTO regime means admission of either only fully vaccinated or negatively tested or those who overcame COVID not later than 180 days ago. The level of risk zone on the other hand sets the rules for wearing either a face mask or a respirator.

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Jaskyne budú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody

Dňa 2.8.2021 sme si pripomenuli 100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody, ktorú 3.8.1921 objavil moravský učiteľ Alois Král v sprievode Adama Mišuru z Demänovskej doliny. Pri tejto príležitosti bol obnovený náučný chodník vedúci k jaskyni a v kultúrnom programe v Hlbokom dóme pripomenulo atmosféru objavu krátke vystúpenie divadla Gasparego z Liptovského Mikuláša s hudobným sprievodom kapely IM PLANET z Ružomberka pod režijným stvárnením J. Mikuša. Slávnostné zhromaždenie sa konalo za účasti štátneho tajomníka MŽP SR M. Kiču, generálneho riaditeľa ŠOP SR D. Karasku, starostky Demänovskej Doliny Ľ. Klepáčovej, riaditeľa SSJ J. Zuskina a hostí z VÚC Žilinského kraja, úradov životného prostredia, ŠOP SR, urbárov a pod.

Jasovská Cave closed on 29th September 2021

Dear visitors, the Jasovská Cave will be closed all day on 29th of September 2021, due to technical reasons. We apologize for any inconvenience.

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature. The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding. We wish you a pleasant visit!

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo