State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Cave protection

In terms of the act of the National Council of the Slovak Republic no. 543/2002 on Nature and Landscape Protection, every cave in Slovakia represents natural monument. The 13 show caves have an important place among the educational localities. They represent important geomorfological phenomena with rich and special flowstone, aragonite or ice fill, moreover some of them are significant archaeological and cultural localities. Since they are the most attacked caves by man, they require a special protection. Their sustainable use resides in observation of visitors’ influence on natural environment of caves, including its regulation. All show caves are designated national nature monuments.

The Ochtinská Aragonite Cave, Domica Cave, Gombasecká Cave and Jasovská Cave are inscribed on the World Natural Heritage List since 1995 within the „Caves of the Slovak and Aggtelek Karst“ site, which was extended by the Dobšinská Ice Cave in November 2000. The protection and operation of show caves in the Slovak Republic is carried out by the Slovak Caves Administration in Liptovský  Mikuláš, as a specialized organization of nature protection under the Ministry of the Environment of the Slovak Republic.

Cave cleaning

Big effort is given to annual waste removal from caves, which was thrown here during the last decades and also at present. The serious pollution is from communal and many times toxic waste and remains after agricultural activities.

More ...

Closing the caves

The Slovak Caves Administration secures the closures of the most threatened and valuable caves. The priority is according to the level of attacking, threatening and occurrence of natural, cultural and historical values in caves.

More ...

Speleological guard service

The caves require regular care. The karst and cave territories are regularly checked by the speleological guard service – the rangers specialized for cave protection control the cave ecosystems and gates closing the threatened caves.

More ...

Cave protection zones

Cave protection zone on the surface over the cave, which is or can be threatened by various activities, are declared by the territorially appropriate regional office for the environment according to § 24 section 8 of the act no. 543/2002 of the Legal Codes on nature and landscape protection on the basis of submitted project

More ...
News

All show caves closed

Dear visitors. We are sorry to inform you that all our show caves are still closed. The opening dates on each individual web pages are only tentative and we shall inform you in advance on real opening. Thanks for understanding.

Sprístupnené jaskyne zatvorené

23.04.2021 Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že stále sú všetky sprístupnené jaskyne zatvorené. Dátumy uvedené na stránkach jednotlivých jaskýň sú len odhadované. O otvorení jaskýň budete vopred v predstihu informovaní, akonáhle o ňom bude rozhodnuté. Ďakujeme za pochopenie.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

International Year of Caves and Karst

The Slovak Caves Administration as a member of the International Show Caves Association (ISCA) fully supports the initiative of the International Speleological Union (UIS) to declare the year 2021 the International Year of Caves and Karst. In spite of their occurrence, the benefits of caves and karst are not commonly known to many people on the planet. So the main goal „Explore, understand and protect“ is our task for this year 2021.

Underground boat trip in Domica Cave not available.

24.07.2018 Due to low yield of underground water the boat trip in Domica Cave is not available. The short tour is available.

Thank you for understanding

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo