Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Aksamika

Jaskyňa sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa, v katastrálnom území Haligovce. Vchod je situovaný na južnom svahu Haligovských skál v nadmorskej výške 756 m. Jaskyňa je známa od nepamäti. Ide o zlomovo-koróznu, horizontálnu inaktívnu jaskyňu s dĺžkou jaskynných priestorov 335 metrov. Hlavná chodba je 225 m dlhá a vertikálne rozpätie dosahuje 18 metrov.

Jaskyňa je vytvorená v tmavosivých triasových vápencoch vodnou eróziou a koróziou vôd atmosférického pôvodu po tektonických puklinách smeru SZ-JV a JZ-SV a po medzivrstevných plochách. Na vzniku jaskyne sa tiež spolupodieľalo zvetrávanie a rútenie uvoľnených častí horninového materiálu. Jaskynná výplň rôznych tvarov a veľkostí, bielej, hnedej, sivej až tmavosivej farby, je v súčasnosti značne zdevastovaná. Teplota sa pohybuje v rozmedzí 7-8° C.

V jaskyni na povrchu jej dna sa už v roku 1874 našiel hrot zo sobieho parohu a zvyšky čepeľovej industrie. Vek hrotu bol zaradený do paleolitu, do obdobia mladej fázy staršej doby kamennej. Tieto artefakty tu zanechali s najväčšou pravdepodobnosťou magdalénienski lovci na sklonku pleistocénu, takže zadné priestory jaskyne aj s ohľadom na jej pomerne neveľký vchod sa už nemohli zasedimentovať.

V jaskyni sa zistilo zimovanie 8 druhov netopierov. Dominantný je podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Menej početný je netopier obyčajný (Myotis myotis). Na stenách jaskyne možno pozorovať troglofilné pavúky Meta menardi a Metellina merianae. Z paleontologického hľadiska je jaskyňa známa nálezmi kostrových pozostatkov jaskynných medveďov Ursus spelaeus.

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Demänovská jaskyňa slobody od 17. 10. 2022 pre verejnosť zatvorená. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be closed from 17. 10. 2022 due to electric installation reconstruction. The exact date of reopening will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo