Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Aksamika

Jaskyňa sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa, v katastrálnom území Haligovce. Vchod je situovaný na južnom svahu Haligovských skál v nadmorskej výške 756 m. Jaskyňa je známa od nepamäti. Ide o zlomovo-koróznu, horizontálnu inaktívnu jaskyňu s dĺžkou jaskynných priestorov 335 metrov. Hlavná chodba je 225 m dlhá a vertikálne rozpätie dosahuje 18 metrov.

Jaskyňa je vytvorená v tmavosivých triasových vápencoch vodnou eróziou a koróziou vôd atmosférického pôvodu po tektonických puklinách smeru SZ-JV a JZ-SV a po medzivrstevných plochách. Na vzniku jaskyne sa tiež spolupodieľalo zvetrávanie a rútenie uvoľnených častí horninového materiálu. Jaskynná výplň rôznych tvarov a veľkostí, bielej, hnedej, sivej až tmavosivej farby, je v súčasnosti značne zdevastovaná. Teplota sa pohybuje v rozmedzí 7-8° C.

V jaskyni na povrchu jej dna sa už v roku 1874 našiel hrot zo sobieho parohu a zvyšky čepeľovej industrie. Vek hrotu bol zaradený do paleolitu, do obdobia mladej fázy staršej doby kamennej. Tieto artefakty tu zanechali s najväčšou pravdepodobnosťou magdalénienski lovci na sklonku pleistocénu, takže zadné priestory jaskyne aj s ohľadom na jej pomerne neveľký vchod sa už nemohli zasedimentovať.

V jaskyni sa zistilo zimovanie 8 druhov netopierov. Dominantný je podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Menej početný je netopier obyčajný (Myotis myotis). Na stenách jaskyne možno pozorovať troglofilné pavúky Meta menardi a Metellina merianae. Z paleontologického hľadiska je jaskyňa známa nálezmi kostrových pozostatkov jaskynných medveďov Ursus spelaeus.

Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo