Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Aksamika

Jaskyňa sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa, v katastrálnom území Haligovce. Vchod je situovaný na južnom svahu Haligovských skál v nadmorskej výške 756 m. Jaskyňa je známa od nepamäti. Ide o zlomovo-koróznu, horizontálnu inaktívnu jaskyňu s dĺžkou jaskynných priestorov 335 metrov. Hlavná chodba je 225 m dlhá a vertikálne rozpätie dosahuje 18 metrov.

Jaskyňa je vytvorená v tmavosivých triasových vápencoch vodnou eróziou a koróziou vôd atmosférického pôvodu po tektonických puklinách smeru SZ-JV a JZ-SV a po medzivrstevných plochách. Na vzniku jaskyne sa tiež spolupodieľalo zvetrávanie a rútenie uvoľnených častí horninového materiálu. Jaskynná výplň rôznych tvarov a veľkostí, bielej, hnedej, sivej až tmavosivej farby, je v súčasnosti značne zdevastovaná. Teplota sa pohybuje v rozmedzí 7-8° C.

V jaskyni na povrchu jej dna sa už v roku 1874 našiel hrot zo sobieho parohu a zvyšky čepeľovej industrie. Vek hrotu bol zaradený do paleolitu, do obdobia mladej fázy staršej doby kamennej. Tieto artefakty tu zanechali s najväčšou pravdepodobnosťou magdalénienski lovci na sklonku pleistocénu, takže zadné priestory jaskyne aj s ohľadom na jej pomerne neveľký vchod sa už nemohli zasedimentovať.

V jaskyni sa zistilo zimovanie 8 druhov netopierov. Dominantný je podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Menej početný je netopier obyčajný (Myotis myotis). Na stenách jaskyne možno pozorovať troglofilné pavúky Meta menardi a Metellina merianae. Z paleontologického hľadiska je jaskyňa známa nálezmi kostrových pozostatkov jaskynných medveďov Ursus spelaeus.

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo