Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Slovenský kras 47 Suppl. 1 2009

Acta Carsologica Slovaca

vol. 47, suppl. 1, 2009

European Cave Bear Researches
15th International Cave Bear Symposium
(17th – 20th of September, 2009)

Editors
doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Zuzana Višňovská, PhD., Mgr. Lukáš Vlček

Honorary Editor
Prof. Dr. Gernot Rabeder

Executive Editor
Mgr. Lukáš Vlček

Editorial Board

Chairman
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc

Members
RNDr. Pavel Bella, PhD., RNDr. Václav Cílek, CSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Jozef Hlaváč, Ing. Peter Holúbek, doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Vladimír Košel, CSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., acad. Dr. Andrej Kranjc, Ing. Marcel Lalkovič, CSc., RNDr. Ladislav Novotný, PhDr. Marián Soják, PhD., prof. Ing. Michal Zacharov, PhD.

Reviewers
Dr. Doris Döppes, Mgr. Miriam Fišáková, PhD., Dr. Aurora Grandal d´Anglade, Mgr. Martina Moravcová, PhD., Prof. RNDr. Rudolf Musil, Dr.Sc., Prof. Dr. Gernot Rabeder, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., Mgr. Lukáš Vlček, Dr. Gerhard Withalm

© State Nature Conservancy of the Slovak Republic – Slovak Caves Administration / Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, 2009

ISSN 0560-3137
ISBN 978-80-8064-368-3

Contents

Martina Ábelová, Martin Sabol
Attempt on the recontruction of palaeotemperature and palaeoenvironment in the territory of Slovakia during the Last Glacial based on oxygen and carbon isotopes from tooth enamel and bone collagen of cave bears

Andrej Bendík, František Štuller, Ľubomír Straka, František Novomeský, Libor Nečas, Juraj Strecha, Martin Sabol
Pathological modifications on bones of cave bears from the Veľká Fatra Mts. (Central Western Carpathians

Cajus Diedrich
The rediscovered cave bear “Ursus spelaeus Rosenmüller 1794” holotype of the Zoolithen Cave (Germany) from the historic Rosenmüller collection

Anneke H. van Heteren, Ann MacLarnon, Todd C. Rae, Christophe Soligo
Cave bears and their closest living relatives: a 3D geometric morphometrical approach to the functional morphology of the cave bear Ursus spelaeus

Susanne C. Münzel, Kerstin Athen
Correlating Genetic Results with Biometric Analysis on Metapodial Bones

Irina Kirillova, Nikita Zelenkov, Alexey Tesakov
Master and visitors of the cave Ostantsevaya (Sakhalin Island, Russian Far East)

Bogdan Ridush
“Bear Caves” in Ukraine

Martin Sabol, Elena Kozáková, Ľubomír Sliva
Late Pleistocene Cave bears (Ursus ex gr. spelaeus) from the Medvedia Cave in the Jánska Valley (the Low Tatras Mts., Slovakia)

Johan Barriquand, Lionel Barriquand
Azé 1-4 (Saône-et-Loire, Burgundy, France): its position in the filling up of the cave and the conditions under which it was put in place

Martin Vlačiky
Carnivores from Trenčianske Bohuslavice – Pod Tureckom and Moravany – Lopata II, two Gravettian open-air sites in Slovakia

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo