Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 10

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2005 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96, ISSN 1335-213X

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman

Grafická úprava: Ján Kasák

Zo sadzby DTP Presse vytlačil: Uniprint, Považská Bystrica

Obsah čísla

Úvodník

 • J. Hlaváč: Desať rokov svetového prírodného dedičstva na Slovensku

Výskum a dokumentácia jaskýň

 • P. Bella – Ľ. Gaál: Jaskyňa Ortováň pri Silickej Brezovej – jedna z najstarších jaskýň Slovenského krasu
 • Ľ. Gaál – L. Iždinský – F. Radinger: Výskyt zaujímavých „stromových“ jaskýň na južnom Slovensku
 • D. Haviarová: Pôvod vôd Mramorovej studne v Gombaseckej jaskyni
 • P. Bella: Rovné podlahové ľadové povrchy v zaľadnených jaskyniach (Dobšinská ľadová jaskyňa, jaskyňa Scărişoara)
 • Ľ. Kováč – A. Mock – P. Ľuptáčik – Z. Višňovská: Terestrické a vodné bezstavovce Diviačej priepasti (Slovenský kras)
 • K. Šramková: Výskyt siníc a rias v niektorých sprístupnených jaskyniach na Slovensku
 • Ľ. Hraško – Cs. Tóth – P. Holec: Nález zuba Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) z Ponickej jaskyne

Dokumentácia a ochrana jaskýň

 • P. Gažík: Využitie GIS pri tvorbe projektov ochranných pásiem jaskýň
 • S. Pavlarčík – Ľ. Plučinský: Speleologická dokumentácia priestorov pod Druhým dómom za priepasťou Peklo a bočnej siene v Bielom dóme Belianskej jaskyne
 • M. Peško – P. Bella – M. Marušin – Z. Višňovská: Jaskyňa v Martinčeku objavená pri stavebných výkopových prácach
 • P. Staník – L. Iždinský: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2004
 • L. Vlček: Uzatvorenie Čertovej jaskyne vo Veporských vrchoch

Jaskyne a verejnosť

 • J. Peška: Nový vstupný areál Harmaneckej jaskyne
 • I. Buzák: Nová elektroinštalácia v Gombaseckej jaskyni
 • J. Zelinka: Nová stála výstava vo vstupnom areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • Z. Višňovská: Náuný film „Skrytý život v jaskyniach Slovenska“
 • P. Labaška: Statické zabezpečenie skalného portálu nad východom z Bystrianskej jaskyne

Z histórie

 • M. Lalkovič: Z histórie Bojnickej hradnej jaskyne
 • M. Lalkovič: Paradoxy a úskalia jaskyniarskej histórie

Zaujímavosti zo zahraničia

 • P. Bella – J. Hlaváč: Jaskyne Nového Južného Walesu v Austrálii
 • B. Šimečková: Rekonstrukce návštěvní trasy Zbrašovských aragonitových jeskyní
 • Ľ. Gaál: Nový vstupný areál jaskyne Baradla v Maďarsku

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: Vedecké kolokvium k 50. výročiu objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • P. Bella – P. Gažík: Fórum „Kras a svetové dedičstvo v Európe“
 • P. Gažík: Míting Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň – Frasassi, Taliansko 2004
 • D. Haviarová – Z. Višňovská: 12. ročník Medzinárodnej školy ochrany prírody krasových oblastí, Dolní Věstonice (Česká republika)
 • P. Staník: 4. seminár speleologickej strážnej služby
 • P. Bella: 10. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Krátke správy a aktuality

 • Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2004 (Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál)
 • Prezentácia sprístupnených jaskýň na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu v roku 2004 (S. Ortutayová)
 • Smernica o správe jaskýň ako štátneho vlastníctva Slovenskej republiky (P. Bella)
 • Nové návštevné poriadky sprístupnených jaskýň (P. Bella)
 • Pracovné slovensko-maďarské stretnutie jaskyniarov v maďarskom Jósvafő (D. Haviarová)
 • Prezentačná skladačka o jaskyniach Domica a Baradla ako podzemných mokradiach medzinárodného významu (Z. Višňovská)
 • Závrty vo Važeckom krase opäť znečistené (P. Holúbek)
 • Predseda vlády SR v Silickej ľadnici (Ľ. Gaál)
 • Manažéri austrálskych sprístupnených jaskýň na Slovensku (P. Bella)
 • Príprava 2. medzinárodného workshopu o ľadových jaskyniach na Slovensku (J. Zelinka)

Karsologická a speleologická literatúra

 • P. Bella: R. Ellis (ed.): Karst and Caves of Wombeyan
 • Ľ. Gaál: K. Székely: Baradla-barlang
 • P. Bella: S. Galdenzi (ed.): Frasassi 1989 – 2004: gli sviluppi nella ricerca
 • P. Gažík: N. Zupan-Hajna (ed.): Use of modern technologies in the development of caves for tourism. Proceedings of the 4th International ISCA Congress.
 • J. Psotka: Ľ. Gaál (ed.): Proceedings of the 8th International Symposium on Pseudokarst
 • Ľ. Gaál: G. Szunyogh – J. Kisbán: Béke-barlang
 • P. Bella: International Journal of Speleology, 32 (1/4)
 • D. Haviarová: Podzemná voda, ročník X
 • J. Zelinka: J. Zimák – J. Štelcl: Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
 • Z. Višňovská: Subterranean Biology, 56/1
 • A. Mock: K. Tajovský – J. Šlaghamerský – V. Pižl (eds.): Proceedings of the 7th Central European Workshop on Soil Zoology
 • A. Mock: Stopama Gromačkog pračovjeka. Život u podzemlju Dubrovačkogo krša. Tracing the footsteps of the Gromača caveman. Life in Dubrovnik´s subterranean karst.

Spoločenské správy

 • J. Jakál: Jubileum RNDr. Antona Droppu, CSc.
 • J. Zelinka: Matúš Peško päťdesiatročný
 • Blahoželáme...
Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo