Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 10

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2005 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96, ISSN 1335-213X

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman

Grafická úprava: Ján Kasák

Zo sadzby DTP Presse vytlačil: Uniprint, Považská Bystrica

Obsah čísla

Úvodník

 • J. Hlaváč: Desať rokov svetového prírodného dedičstva na Slovensku

Výskum a dokumentácia jaskýň

 • P. Bella – Ľ. Gaál: Jaskyňa Ortováň pri Silickej Brezovej – jedna z najstarších jaskýň Slovenského krasu
 • Ľ. Gaál – L. Iždinský – F. Radinger: Výskyt zaujímavých „stromových“ jaskýň na južnom Slovensku
 • D. Haviarová: Pôvod vôd Mramorovej studne v Gombaseckej jaskyni
 • P. Bella: Rovné podlahové ľadové povrchy v zaľadnených jaskyniach (Dobšinská ľadová jaskyňa, jaskyňa Scărişoara)
 • Ľ. Kováč – A. Mock – P. Ľuptáčik – Z. Višňovská: Terestrické a vodné bezstavovce Diviačej priepasti (Slovenský kras)
 • K. Šramková: Výskyt siníc a rias v niektorých sprístupnených jaskyniach na Slovensku
 • Ľ. Hraško – Cs. Tóth – P. Holec: Nález zuba Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) z Ponickej jaskyne

Dokumentácia a ochrana jaskýň

 • P. Gažík: Využitie GIS pri tvorbe projektov ochranných pásiem jaskýň
 • S. Pavlarčík – Ľ. Plučinský: Speleologická dokumentácia priestorov pod Druhým dómom za priepasťou Peklo a bočnej siene v Bielom dóme Belianskej jaskyne
 • M. Peško – P. Bella – M. Marušin – Z. Višňovská: Jaskyňa v Martinčeku objavená pri stavebných výkopových prácach
 • P. Staník – L. Iždinský: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2004
 • L. Vlček: Uzatvorenie Čertovej jaskyne vo Veporských vrchoch

Jaskyne a verejnosť

 • J. Peška: Nový vstupný areál Harmaneckej jaskyne
 • I. Buzák: Nová elektroinštalácia v Gombaseckej jaskyni
 • J. Zelinka: Nová stála výstava vo vstupnom areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • Z. Višňovská: Náuný film „Skrytý život v jaskyniach Slovenska“
 • P. Labaška: Statické zabezpečenie skalného portálu nad východom z Bystrianskej jaskyne

Z histórie

 • M. Lalkovič: Z histórie Bojnickej hradnej jaskyne
 • M. Lalkovič: Paradoxy a úskalia jaskyniarskej histórie

Zaujímavosti zo zahraničia

 • P. Bella – J. Hlaváč: Jaskyne Nového Južného Walesu v Austrálii
 • B. Šimečková: Rekonstrukce návštěvní trasy Zbrašovských aragonitových jeskyní
 • Ľ. Gaál: Nový vstupný areál jaskyne Baradla v Maďarsku

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: Vedecké kolokvium k 50. výročiu objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • P. Bella – P. Gažík: Fórum „Kras a svetové dedičstvo v Európe“
 • P. Gažík: Míting Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň – Frasassi, Taliansko 2004
 • D. Haviarová – Z. Višňovská: 12. ročník Medzinárodnej školy ochrany prírody krasových oblastí, Dolní Věstonice (Česká republika)
 • P. Staník: 4. seminár speleologickej strážnej služby
 • P. Bella: 10. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Krátke správy a aktuality

 • Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2004 (Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál)
 • Prezentácia sprístupnených jaskýň na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu v roku 2004 (S. Ortutayová)
 • Smernica o správe jaskýň ako štátneho vlastníctva Slovenskej republiky (P. Bella)
 • Nové návštevné poriadky sprístupnených jaskýň (P. Bella)
 • Pracovné slovensko-maďarské stretnutie jaskyniarov v maďarskom Jósvafő (D. Haviarová)
 • Prezentačná skladačka o jaskyniach Domica a Baradla ako podzemných mokradiach medzinárodného významu (Z. Višňovská)
 • Závrty vo Važeckom krase opäť znečistené (P. Holúbek)
 • Predseda vlády SR v Silickej ľadnici (Ľ. Gaál)
 • Manažéri austrálskych sprístupnených jaskýň na Slovensku (P. Bella)
 • Príprava 2. medzinárodného workshopu o ľadových jaskyniach na Slovensku (J. Zelinka)

Karsologická a speleologická literatúra

 • P. Bella: R. Ellis (ed.): Karst and Caves of Wombeyan
 • Ľ. Gaál: K. Székely: Baradla-barlang
 • P. Bella: S. Galdenzi (ed.): Frasassi 1989 – 2004: gli sviluppi nella ricerca
 • P. Gažík: N. Zupan-Hajna (ed.): Use of modern technologies in the development of caves for tourism. Proceedings of the 4th International ISCA Congress.
 • J. Psotka: Ľ. Gaál (ed.): Proceedings of the 8th International Symposium on Pseudokarst
 • Ľ. Gaál: G. Szunyogh – J. Kisbán: Béke-barlang
 • P. Bella: International Journal of Speleology, 32 (1/4)
 • D. Haviarová: Podzemná voda, ročník X
 • J. Zelinka: J. Zimák – J. Štelcl: Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
 • Z. Višňovská: Subterranean Biology, 56/1
 • A. Mock: K. Tajovský – J. Šlaghamerský – V. Pižl (eds.): Proceedings of the 7th Central European Workshop on Soil Zoology
 • A. Mock: Stopama Gromačkog pračovjeka. Život u podzemlju Dubrovačkogo krša. Tracing the footsteps of the Gromača caveman. Life in Dubrovnik´s subterranean karst.

Spoločenské správy

 • J. Jakál: Jubileum RNDr. Antona Droppu, CSc.
 • J. Zelinka: Matúš Peško päťdesiatročný
 • Blahoželáme...
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo