Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 6

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2001 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Obálka v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Jaskyne vlastníctvom Slovenskej republiky

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Nudzíková: 10. medzinárodná výstava Regiontour 2001
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2000
 • V. Janíček: Príprava a začatie dostavby vstupného areálu Demänovskej jaskyne slobody
 • J. Paulus: Rekonštrukcia vstupného chodníka do Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • M. Peško: Úprava prehliadkového chodníka v Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • F. Bernadovič: Študijná cesta po sprístupnených jaskyniach Nemecka
 • P. Bella: Sprístupnené jaskyne Yaolin a Chuiyun v Číne
 • J. Hlaváč: Jaskyňa Batu Caves v Malajzii
 • A. Szynkiewicz: Nezabudnuteľné jaskyne Jenolan v Novom Južnom Walese v Austrálii
 • B. Lehotská: Jaskyne Schulerloch v Nemecku
 • M. Uhrin: Jaskyňa Algar do Pena v Prírodnom parku Serra de Aire e Candeeiros v Portugalsku

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: Medzinárodné sympózium „Ochrana a obnova sprístupnených jaskýň“ v Číne
 • P. Bella: Medzinárodná konferencia „Climate Changes – Karst Record II“ v Poľsku
 • J. Zelinka – A. Tyc: XX. speleologická škola
 • J. Zelinka: Medzinárodná konferencia o jaskynnom osvetlení v Maďarsku
 • M. Peško – Pavel Bella: 3. medzinárodné vedecké sympózium „Jaskyne a človek“
 • P. Bella: Slávnostné podujatie k 50. výročiu objavenia Koněpruských jaskýň
 • P. Bella: 6. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • B. Kortman: Sprístupnené jaskyne – Slovensko
 • M. Peško: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov z 2. vedeckej konferencie
 • P. Bella: Proceedings of the 3rd Congress of the International Show Caves Association
 • P. Bella: Proceedings of International Symposium of Show Caves Protection and Restoration
 • R. Lehotský: F. Bernadovič: Netopiere – tajomní obyvatelia jaskýň
 • J. Hlaváč: L. Kaboš: Tajomná krása ticha
 • J. Zelinka: Dobšinská ľadová jaskyňa
 • M. Peško: Belianska jaskyňa
 • D. Mičuch: J.-M. Chauvet – E. B. Deschamps – Ch. Hillaire: La Grotte Chauvet
 • J. Zelinka: Sloupsko-šošůvské jeskyně

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Jubilant Ing. Anton Lucinkiewicz
 • P. Bella: RNDr. Anton Droppa, CSc., 80-ročný
 • D. Macko: Jubilant Zoltán Lipták
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo