Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 6

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2001 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Obálka v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Jaskyne vlastníctvom Slovenskej republiky

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Nudzíková: 10. medzinárodná výstava Regiontour 2001
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2000
 • V. Janíček: Príprava a začatie dostavby vstupného areálu Demänovskej jaskyne slobody
 • J. Paulus: Rekonštrukcia vstupného chodníka do Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • M. Peško: Úprava prehliadkového chodníka v Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • F. Bernadovič: Študijná cesta po sprístupnených jaskyniach Nemecka
 • P. Bella: Sprístupnené jaskyne Yaolin a Chuiyun v Číne
 • J. Hlaváč: Jaskyňa Batu Caves v Malajzii
 • A. Szynkiewicz: Nezabudnuteľné jaskyne Jenolan v Novom Južnom Walese v Austrálii
 • B. Lehotská: Jaskyne Schulerloch v Nemecku
 • M. Uhrin: Jaskyňa Algar do Pena v Prírodnom parku Serra de Aire e Candeeiros v Portugalsku

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: Medzinárodné sympózium „Ochrana a obnova sprístupnených jaskýň“ v Číne
 • P. Bella: Medzinárodná konferencia „Climate Changes – Karst Record II“ v Poľsku
 • J. Zelinka – A. Tyc: XX. speleologická škola
 • J. Zelinka: Medzinárodná konferencia o jaskynnom osvetlení v Maďarsku
 • M. Peško – Pavel Bella: 3. medzinárodné vedecké sympózium „Jaskyne a človek“
 • P. Bella: Slávnostné podujatie k 50. výročiu objavenia Koněpruských jaskýň
 • P. Bella: 6. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • B. Kortman: Sprístupnené jaskyne – Slovensko
 • M. Peško: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov z 2. vedeckej konferencie
 • P. Bella: Proceedings of the 3rd Congress of the International Show Caves Association
 • P. Bella: Proceedings of International Symposium of Show Caves Protection and Restoration
 • R. Lehotský: F. Bernadovič: Netopiere – tajomní obyvatelia jaskýň
 • J. Hlaváč: L. Kaboš: Tajomná krása ticha
 • J. Zelinka: Dobšinská ľadová jaskyňa
 • M. Peško: Belianska jaskyňa
 • D. Mičuch: J.-M. Chauvet – E. B. Deschamps – Ch. Hillaire: La Grotte Chauvet
 • J. Zelinka: Sloupsko-šošůvské jeskyně

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Jubilant Ing. Anton Lucinkiewicz
 • P. Bella: RNDr. Anton Droppa, CSc., 80-ročný
 • D. Macko: Jubilant Zoltán Lipták
Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo