Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 4

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1999 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • P. Bella: Typy sintrových štítov a bubnov v jaskyni Domica
 • V. Cílek: Problém geneze sintrových štítů z jeskyně Domica
 • V. Cílek: Mineralogické výzkumy v jeskyni Domica
 • S. Klaučo – J. Filová – M. Peško: Hydrologický monitoring v jaskyni Domica v rokoch 1997–1998
 • A. Droppa: Morfológia Jasovskej jaskyne
 • L. Novotný – J. Tulis: Statické pomery horninového nadložia a mrazové zvetrávanie v horných zaľadnených častiach Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • J. Zelinka: Problematika stabilizácie speleoklimatických pomerov NPP Silická ľadnica
 • F. Bernadovič: K problematike ohrozenia a ochrany európskych podkovárov
 • P. Holúbek – J. Dzúr: Pavúčia jaskyňa – súčasť Demänovského jaskynného systému
 • A. Lucinkiewicz: Nové zábrany na ochranu sintrovej výplne v Demänovskej jaskyni slobody
 • J. Zelinka: Uzavretie vchodu jaskyne Štefanová č. 1 v Demänovskej doline
 • J. Zelinka: Speleologická strážna služba v NPR Demänovská dolina
 • J. Vrabec – P. Bella: K ochrane Bystrianskej jaskyne

Jaskyne a verejnosť

 • J. Dzúr: Nový systém ozvučenia v Demänovskej jaskyni slobody
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1998
 • V. Janíček: Prístavba vstupného objektu Bystrianskej jaskyne
 • V. Janíček: Stavebné úpravy vstupného areálu Važeckej jaskyne
 • M. Fillo: Rekonštrukcia elektroinštalácie a úprava vstupnej chodby Jasovskej jaskyne
 • J. Paulus: Úprava vstupnej štôlne a prehliadkového chodníka v Ochtinskej aragonitovej jaskyni
 • A. Lucinkiewicz: Náučný chodník k Demänovskej jaskyni slobody
 • Ľ. Nudzíková – S. Ortutayová: Prezentácia sprístupnených jaskýň na medzinárodnej výstave „Regiontour ´99“
 • A. Lucinkiewicz: Medzirezortná spolupráca pri vykonávaní speleoterapie na Slovensku

Z histórie / From history

 

 • M. Lalkovič: Najstaršie písomné zmienky o jaskyniach Demänovskej doliny
 • F. Bernadovič: K 70. výročiu objavenia jaskyne Driny

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach Sardínie
 • M. Peško: Študijná cesta – Grécko 1998
 • J. Kadlec: Carlsbad Cavern versus Mammoth Cave
 • J. Hlaváč: Jaskyne Dachsteinu súčasťou svetového dedičstva
 • M. Uhrin: „V mene boha“ alebo návšteva jaskyne Ali Sadr v Iráne
 • P. Bella: Pobrežné jaskyne a turizmus na Capri a Liparských ostrovoch
 • D. Lazišťan: Nový vstupný areál Sloupsko-šošůvskych jaskýň

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • J. Hlaváč: 3. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň
 • P. Bella: Medzinárodné sympózium ALCADI ´98
 • J. Hlaváč: Otvorenie nového vstupného areálu Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • P. Bella: 3. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
 • P. Bella: 4. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
 • D. Mičuch: Pobožnosť v Demänovskej jaskyni slobody

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • M. Peško: Výskum, ochrana a využívanie jaskýň
 • J. Zelinka: Demänovské jaskyne – Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa
 • P. Bella: S. Šebela: Tektonska zgradba sistema Postojnskih jam
 • P. Bella: Postojnska jama – nova spoznanja
 • J. Zelinka: Sprievodca náučným chodníkom k Belianskej jaskyni
 • P. Bella: Sborník referátů ze semináře Moravský kras

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Mladistvý šesťdesiatnik Dušan Macko
 • D. Lazišťan: Ján Ujházy 55-ročný
 • J. Hlaváč: Odišiel Víťazoslav Šroll
 • J. Obrcian: Zomrel Stanislav Belko
Aktuality

Jaskyne opäť otvorené

Vážení návštevníci, naše sprístupnené jaskyne sú opätovne otvorené od 15.5.2021. Vzhľadom k stálej hrozbe nakazenia vírusom COVID-19 Vás žiadame o dodržanie a rešpektovanie obmedzení uvedených v aktuálne platných predpisoch, ktoré v prípade jaskýň upresňujeme v prepojení (Viac...) na konci tohto textu. V stručnosti uvádzame nasledovné povinnosti:
prekrytie dýchacích ciest podľa označenia na príslušnej jaskyni, dezinfekcia rúk pred vstupom do jaskyne a dodržiavanie predpísaného rozostupu v jaskyni najmä pri podávaní sprievodného slova a pred kúpou vstupeniek. Počet ľudí na jeden vstup je uvedený v areáli jaskyne. Podrobnejšia informácia je uvedená ďalej...

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature.
The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding.
We wish you a pleasant visit!

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo