Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 4

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1999 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • P. Bella: Typy sintrových štítov a bubnov v jaskyni Domica
 • V. Cílek: Problém geneze sintrových štítů z jeskyně Domica
 • V. Cílek: Mineralogické výzkumy v jeskyni Domica
 • S. Klaučo – J. Filová – M. Peško: Hydrologický monitoring v jaskyni Domica v rokoch 1997–1998
 • A. Droppa: Morfológia Jasovskej jaskyne
 • L. Novotný – J. Tulis: Statické pomery horninového nadložia a mrazové zvetrávanie v horných zaľadnených častiach Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • J. Zelinka: Problematika stabilizácie speleoklimatických pomerov NPP Silická ľadnica
 • F. Bernadovič: K problematike ohrozenia a ochrany európskych podkovárov
 • P. Holúbek – J. Dzúr: Pavúčia jaskyňa – súčasť Demänovského jaskynného systému
 • A. Lucinkiewicz: Nové zábrany na ochranu sintrovej výplne v Demänovskej jaskyni slobody
 • J. Zelinka: Uzavretie vchodu jaskyne Štefanová č. 1 v Demänovskej doline
 • J. Zelinka: Speleologická strážna služba v NPR Demänovská dolina
 • J. Vrabec – P. Bella: K ochrane Bystrianskej jaskyne

Jaskyne a verejnosť

 • J. Dzúr: Nový systém ozvučenia v Demänovskej jaskyni slobody
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1998
 • V. Janíček: Prístavba vstupného objektu Bystrianskej jaskyne
 • V. Janíček: Stavebné úpravy vstupného areálu Važeckej jaskyne
 • M. Fillo: Rekonštrukcia elektroinštalácie a úprava vstupnej chodby Jasovskej jaskyne
 • J. Paulus: Úprava vstupnej štôlne a prehliadkového chodníka v Ochtinskej aragonitovej jaskyni
 • A. Lucinkiewicz: Náučný chodník k Demänovskej jaskyni slobody
 • Ľ. Nudzíková – S. Ortutayová: Prezentácia sprístupnených jaskýň na medzinárodnej výstave „Regiontour ´99“
 • A. Lucinkiewicz: Medzirezortná spolupráca pri vykonávaní speleoterapie na Slovensku

Z histórie / From history

 

 • M. Lalkovič: Najstaršie písomné zmienky o jaskyniach Demänovskej doliny
 • F. Bernadovič: K 70. výročiu objavenia jaskyne Driny

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach Sardínie
 • M. Peško: Študijná cesta – Grécko 1998
 • J. Kadlec: Carlsbad Cavern versus Mammoth Cave
 • J. Hlaváč: Jaskyne Dachsteinu súčasťou svetového dedičstva
 • M. Uhrin: „V mene boha“ alebo návšteva jaskyne Ali Sadr v Iráne
 • P. Bella: Pobrežné jaskyne a turizmus na Capri a Liparských ostrovoch
 • D. Lazišťan: Nový vstupný areál Sloupsko-šošůvskych jaskýň

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • J. Hlaváč: 3. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň
 • P. Bella: Medzinárodné sympózium ALCADI ´98
 • J. Hlaváč: Otvorenie nového vstupného areálu Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • P. Bella: 3. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
 • P. Bella: 4. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
 • D. Mičuch: Pobožnosť v Demänovskej jaskyni slobody

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • M. Peško: Výskum, ochrana a využívanie jaskýň
 • J. Zelinka: Demänovské jaskyne – Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa
 • P. Bella: S. Šebela: Tektonska zgradba sistema Postojnskih jam
 • P. Bella: Postojnska jama – nova spoznanja
 • J. Zelinka: Sprievodca náučným chodníkom k Belianskej jaskyni
 • P. Bella: Sborník referátů ze semináře Moravský kras

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Mladistvý šesťdesiatnik Dušan Macko
 • D. Lazišťan: Ján Ujházy 55-ročný
 • J. Hlaváč: Odišiel Víťazoslav Šroll
 • J. Obrcian: Zomrel Stanislav Belko
Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo