Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 4

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1999 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • P. Bella: Typy sintrových štítov a bubnov v jaskyni Domica
 • V. Cílek: Problém geneze sintrových štítů z jeskyně Domica
 • V. Cílek: Mineralogické výzkumy v jeskyni Domica
 • S. Klaučo – J. Filová – M. Peško: Hydrologický monitoring v jaskyni Domica v rokoch 1997–1998
 • A. Droppa: Morfológia Jasovskej jaskyne
 • L. Novotný – J. Tulis: Statické pomery horninového nadložia a mrazové zvetrávanie v horných zaľadnených častiach Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • J. Zelinka: Problematika stabilizácie speleoklimatických pomerov NPP Silická ľadnica
 • F. Bernadovič: K problematike ohrozenia a ochrany európskych podkovárov
 • P. Holúbek – J. Dzúr: Pavúčia jaskyňa – súčasť Demänovského jaskynného systému
 • A. Lucinkiewicz: Nové zábrany na ochranu sintrovej výplne v Demänovskej jaskyni slobody
 • J. Zelinka: Uzavretie vchodu jaskyne Štefanová č. 1 v Demänovskej doline
 • J. Zelinka: Speleologická strážna služba v NPR Demänovská dolina
 • J. Vrabec – P. Bella: K ochrane Bystrianskej jaskyne

Jaskyne a verejnosť

 • J. Dzúr: Nový systém ozvučenia v Demänovskej jaskyni slobody
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1998
 • V. Janíček: Prístavba vstupného objektu Bystrianskej jaskyne
 • V. Janíček: Stavebné úpravy vstupného areálu Važeckej jaskyne
 • M. Fillo: Rekonštrukcia elektroinštalácie a úprava vstupnej chodby Jasovskej jaskyne
 • J. Paulus: Úprava vstupnej štôlne a prehliadkového chodníka v Ochtinskej aragonitovej jaskyni
 • A. Lucinkiewicz: Náučný chodník k Demänovskej jaskyni slobody
 • Ľ. Nudzíková – S. Ortutayová: Prezentácia sprístupnených jaskýň na medzinárodnej výstave „Regiontour ´99“
 • A. Lucinkiewicz: Medzirezortná spolupráca pri vykonávaní speleoterapie na Slovensku

Z histórie / From history

 

 • M. Lalkovič: Najstaršie písomné zmienky o jaskyniach Demänovskej doliny
 • F. Bernadovič: K 70. výročiu objavenia jaskyne Driny

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach Sardínie
 • M. Peško: Študijná cesta – Grécko 1998
 • J. Kadlec: Carlsbad Cavern versus Mammoth Cave
 • J. Hlaváč: Jaskyne Dachsteinu súčasťou svetového dedičstva
 • M. Uhrin: „V mene boha“ alebo návšteva jaskyne Ali Sadr v Iráne
 • P. Bella: Pobrežné jaskyne a turizmus na Capri a Liparských ostrovoch
 • D. Lazišťan: Nový vstupný areál Sloupsko-šošůvskych jaskýň

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • J. Hlaváč: 3. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň
 • P. Bella: Medzinárodné sympózium ALCADI ´98
 • J. Hlaváč: Otvorenie nového vstupného areálu Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • P. Bella: 3. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
 • P. Bella: 4. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
 • D. Mičuch: Pobožnosť v Demänovskej jaskyni slobody

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • M. Peško: Výskum, ochrana a využívanie jaskýň
 • J. Zelinka: Demänovské jaskyne – Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa
 • P. Bella: S. Šebela: Tektonska zgradba sistema Postojnskih jam
 • P. Bella: Postojnska jama – nova spoznanja
 • J. Zelinka: Sprievodca náučným chodníkom k Belianskej jaskyni
 • P. Bella: Sborník referátů ze semináře Moravský kras

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Mladistvý šesťdesiatnik Dušan Macko
 • D. Lazišťan: Ján Ujházy 55-ročný
 • J. Hlaváč: Odišiel Víťazoslav Šroll
 • J. Obrcian: Zomrel Stanislav Belko
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo