Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 2

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1997 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • S. Klaučo – J. Filová – J. Zelinka: Speleoklimatický monitoring Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • J. Tulis: Pohyb ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • J. Géczy – Ľ. Kucharič: Geofyzikálny prieskum ponornej oblasti jaskyne Domica
 • E. Müncner: Seizmické merania v Gombaseckej jaskyni
 • P. Bella: Názory na genézu Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • J. Sýkora: Meračská dokumentácia sprístupnených jaskýň v kontexte Bezpečnostného predpisu pre jaskyne
 • M. Kurka: Objav Vianočnej priepasti v Harmaneckej jaskyni
 • J. Zelinka: Uzatváranie vchodov do jaskýň
 • M. Peško: Úprava odtoku prívalových vôd v Gombaseckej jaskyni

Jaskyne a verejnosť

 • M. Fillo: Nová elektroinštalácia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1996
 • J. Paulus: Rekonštrukcia dolnej časti prehliadkovej trasy v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • F. Bernadovič: Náučný chodník k Belianskej jaskyni
 • V. Janíček: Vstupný areál Belianskej jaskyne útulnejší
 • P. Bella: Stála výstava vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne
 • J. Bachleda – S. Pavlarčík: Hudobné koncerty v Belianskej jaskyni
 • P. Bella: Domica a Ochtinská aragonitová jaskyňa na poštových známkach
 • Z histórie / From history
 • M. Orfánus: 75. výročie objavenia Važeckej jaskyne
 • J. Ujházy: 25 rokov sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • D. Mičuch: Študijná cesta – Francúzsko 1996
 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach Francúzska
 • I. Račko: Študijná cesta –Taliansko 1996
 • A. Lucinkiewicz: Niektoré poznatky zo študijnej cesty v Taliansku
 • J. Zelinka: Sprístupnené jaskyne pri Castletone vo Veľkej Británii
 • F. Bernadovič: Mininetopier z jaskýň Say Yoka v Thajsku

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • J. Hlaváč: Vyhlásenie jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu za svetové dedičstvo
 • P. Bella: Odborný seminár „Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana, využívanie“
 • J. Zelinka: Medzinárodný míting sprístupnených jaskýň, Budapešť – Aggtelek 1996
 • J. Hlaváč: Dohoda o spolupráci medzi Správou slovenských jaskýň a Agentúrou ochrany prírody a krajiny Českej republiky
 • D. Macko: Ulica a pamätná tabuľa Jána Majku v Dolnej Strede
 • D. Mičuch: Premiéri vlád Slovenska a Litvy v Demänovskej jaskyni slobody
 • P. Bella: Poslanci v Ochtinskej aragonitovej jaskyni
 • P. Bella: 2. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • J. Jakál: Slovensko – Sprístupnené jaskyne
 • M. Peško: Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a využívanie
 • P. Bella: Show Caves and Environmental Monitoring
 • F. Bernadovič: Netopiere 1/1995
 • P. Bella: Martin Knez: Vpliv lezik na razvoj kraških jam (primer Velike doline, Škocjanske jame)
 • P. Bella: Škocjanske jame: A Contribution to Bibliography
 • P. Bella – P. Holúbek: Z bibliografie slovenských sprístupnených jaskýň, II. časť

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Životné jubileum Doc. RNDr. Jozefa Jakála, DrSc.
 • J. Paulus: Martin Fillo 55-ročný
 • M. Fillo: Ján Farkaš 50-ročný
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo