Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 2

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1997 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • S. Klaučo – J. Filová – J. Zelinka: Speleoklimatický monitoring Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • J. Tulis: Pohyb ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • J. Géczy – Ľ. Kucharič: Geofyzikálny prieskum ponornej oblasti jaskyne Domica
 • E. Müncner: Seizmické merania v Gombaseckej jaskyni
 • P. Bella: Názory na genézu Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • J. Sýkora: Meračská dokumentácia sprístupnených jaskýň v kontexte Bezpečnostného predpisu pre jaskyne
 • M. Kurka: Objav Vianočnej priepasti v Harmaneckej jaskyni
 • J. Zelinka: Uzatváranie vchodov do jaskýň
 • M. Peško: Úprava odtoku prívalových vôd v Gombaseckej jaskyni

Jaskyne a verejnosť

 • M. Fillo: Nová elektroinštalácia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1996
 • J. Paulus: Rekonštrukcia dolnej časti prehliadkovej trasy v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • F. Bernadovič: Náučný chodník k Belianskej jaskyni
 • V. Janíček: Vstupný areál Belianskej jaskyne útulnejší
 • P. Bella: Stála výstava vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne
 • J. Bachleda – S. Pavlarčík: Hudobné koncerty v Belianskej jaskyni
 • P. Bella: Domica a Ochtinská aragonitová jaskyňa na poštových známkach
 • Z histórie / From history
 • M. Orfánus: 75. výročie objavenia Važeckej jaskyne
 • J. Ujházy: 25 rokov sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • D. Mičuch: Študijná cesta – Francúzsko 1996
 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach Francúzska
 • I. Račko: Študijná cesta –Taliansko 1996
 • A. Lucinkiewicz: Niektoré poznatky zo študijnej cesty v Taliansku
 • J. Zelinka: Sprístupnené jaskyne pri Castletone vo Veľkej Británii
 • F. Bernadovič: Mininetopier z jaskýň Say Yoka v Thajsku

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • J. Hlaváč: Vyhlásenie jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu za svetové dedičstvo
 • P. Bella: Odborný seminár „Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana, využívanie“
 • J. Zelinka: Medzinárodný míting sprístupnených jaskýň, Budapešť – Aggtelek 1996
 • J. Hlaváč: Dohoda o spolupráci medzi Správou slovenských jaskýň a Agentúrou ochrany prírody a krajiny Českej republiky
 • D. Macko: Ulica a pamätná tabuľa Jána Majku v Dolnej Strede
 • D. Mičuch: Premiéri vlád Slovenska a Litvy v Demänovskej jaskyni slobody
 • P. Bella: Poslanci v Ochtinskej aragonitovej jaskyni
 • P. Bella: 2. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • J. Jakál: Slovensko – Sprístupnené jaskyne
 • M. Peško: Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a využívanie
 • P. Bella: Show Caves and Environmental Monitoring
 • F. Bernadovič: Netopiere 1/1995
 • P. Bella: Martin Knez: Vpliv lezik na razvoj kraških jam (primer Velike doline, Škocjanske jame)
 • P. Bella: Škocjanske jame: A Contribution to Bibliography
 • P. Bella – P. Holúbek: Z bibliografie slovenských sprístupnených jaskýň, II. časť

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Životné jubileum Doc. RNDr. Jozefa Jakála, DrSc.
 • J. Paulus: Martin Fillo 55-ročný
 • M. Fillo: Ján Farkaš 50-ročný
Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo