Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 1

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko,Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1996 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • J. Hlaváč – P. Bella: Jaskyne Slovenského a Aggtelekského vo svetovom prírodnom dedičstve
 • J. Zelinka: Skúsenosti z likvidácie nežiadúcej vegetácie v sprístupnených jaskyniach Slovenska
 • S. Klaučo: Projekt PHARE „Ochrana prírodných zdrojov v krase“ – charakteristika a výsledky podporného programu
 • P. Bella – P. Holúbek: Ponory v Priepadlách a problémy ochrany Važeckého krasu
 • P. Zvonár: Objav Sládkovej chodby v jaskyni Driny
 • M. Peško – J. Ambrúž: Hydrologický režim a občasné záplavy v Gombaseckej jaskyni
 • J. Zelinka: Rekonštrukcia vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Ochrana sintrovej výplne vo Važeckej jaskyni
 • D. Mičuch: Diaľkový dohľad v podzemí Demänovskej jaskyne slobody
 • J. Hlaváč: Nový štatút Správy slovenských jaskýň


Jaskyne a verejnosť

 • V. Janíček: Nový vstupný areál Jasovskej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Speleoklimatické pobyty v Jasovskej jaskyni
 • Ľ. Očkaik: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1995
 • P. Bella: Nová výstava vo vstupnom areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • F. Bernadovič: Náučné panely pri sprístupnených jaskyniach
 • V. Janíček: Údržba vstupných areálov jaskyne Domica a Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • M. Fillo: Elektrická prípojka Belianskej jaskyne


Z histórie / From history

 • J. Jakál: Správa slovenských jaskýň – integrujúci prvok slovenského jaskyniarstva, 25 rokov od jej vzniku
 • F. Bernadovič: 60 rokov od sprístupnenia jaskyne Driny
 • M. Peško: K 150. výročiu sprístupnenia Jasovskej jaskyne
 • D. Mičuch: 75. výročie objavenia Demänovskej jaskyne slobody zaväzuje
 • D. Macko: 70. výročie objavenia jaskyne Domica


Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • I. Račko: Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň
 • A. Lucinkiewicz: Generálna rekonštrukcia Punkevných jaskýň
 • F. Bernadovič: Zo sveta jaskynnej fauny
 • Jaskyniarske podujatia a udalosti
 • P. Bella: Dobšinská ľadová jaskyňa opäť v odbornej pozornosti
 • A. Lucinkiewicz: Zasadnutie Komisie pre speleoterapiu UIS – Sežana, 1995
 • F. Bernadovič: 20 rokov Bezpečnostného predpisu pre jaskyne č. 3000/1975 SBÚ
 • P. Bella: Odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň


Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • M. Peško: Ochrana ľadových jaskýň
 • P. Bella: Ľadový klenot Európy
 • M. Uhrin: F. Bernadovič, Netopiere
 • P. Bella: International Journal of Speleology, 23 (1994) – Proceedings of the 1st Congress of the International Show Cave Association
 • P. Bella – P. Holúbek: Z bibliografie sprístupnených jaskýň Slovenska, I. časť


Spoločenské správy

 • M. Kostolná: Ján Paulus 55-ročný
 • D. Macko: Životné jubiluem Zoltána Liptáka
 • J. Hlaváč: Za Bohumilom Šrolom
 • D. Macko: Zomrel Ondrej Šeďo
Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo