Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 1

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko,Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1996 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • J. Hlaváč – P. Bella: Jaskyne Slovenského a Aggtelekského vo svetovom prírodnom dedičstve
 • J. Zelinka: Skúsenosti z likvidácie nežiadúcej vegetácie v sprístupnených jaskyniach Slovenska
 • S. Klaučo: Projekt PHARE „Ochrana prírodných zdrojov v krase“ – charakteristika a výsledky podporného programu
 • P. Bella – P. Holúbek: Ponory v Priepadlách a problémy ochrany Važeckého krasu
 • P. Zvonár: Objav Sládkovej chodby v jaskyni Driny
 • M. Peško – J. Ambrúž: Hydrologický režim a občasné záplavy v Gombaseckej jaskyni
 • J. Zelinka: Rekonštrukcia vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Ochrana sintrovej výplne vo Važeckej jaskyni
 • D. Mičuch: Diaľkový dohľad v podzemí Demänovskej jaskyne slobody
 • J. Hlaváč: Nový štatút Správy slovenských jaskýň


Jaskyne a verejnosť

 • V. Janíček: Nový vstupný areál Jasovskej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Speleoklimatické pobyty v Jasovskej jaskyni
 • Ľ. Očkaik: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1995
 • P. Bella: Nová výstava vo vstupnom areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • F. Bernadovič: Náučné panely pri sprístupnených jaskyniach
 • V. Janíček: Údržba vstupných areálov jaskyne Domica a Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • M. Fillo: Elektrická prípojka Belianskej jaskyne


Z histórie / From history

 • J. Jakál: Správa slovenských jaskýň – integrujúci prvok slovenského jaskyniarstva, 25 rokov od jej vzniku
 • F. Bernadovič: 60 rokov od sprístupnenia jaskyne Driny
 • M. Peško: K 150. výročiu sprístupnenia Jasovskej jaskyne
 • D. Mičuch: 75. výročie objavenia Demänovskej jaskyne slobody zaväzuje
 • D. Macko: 70. výročie objavenia jaskyne Domica


Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • I. Račko: Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň
 • A. Lucinkiewicz: Generálna rekonštrukcia Punkevných jaskýň
 • F. Bernadovič: Zo sveta jaskynnej fauny
 • Jaskyniarske podujatia a udalosti
 • P. Bella: Dobšinská ľadová jaskyňa opäť v odbornej pozornosti
 • A. Lucinkiewicz: Zasadnutie Komisie pre speleoterapiu UIS – Sežana, 1995
 • F. Bernadovič: 20 rokov Bezpečnostného predpisu pre jaskyne č. 3000/1975 SBÚ
 • P. Bella: Odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň


Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • M. Peško: Ochrana ľadových jaskýň
 • P. Bella: Ľadový klenot Európy
 • M. Uhrin: F. Bernadovič, Netopiere
 • P. Bella: International Journal of Speleology, 23 (1994) – Proceedings of the 1st Congress of the International Show Cave Association
 • P. Bella – P. Holúbek: Z bibliografie sprístupnených jaskýň Slovenska, I. časť


Spoločenské správy

 • M. Kostolná: Ján Paulus 55-ročný
 • D. Macko: Životné jubiluem Zoltána Liptáka
 • J. Hlaváč: Za Bohumilom Šrolom
 • D. Macko: Zomrel Ondrej Šeďo
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo