Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Náučná lokalita Prepoštská jaskyňa

Jediný priestor jaskyne o rozmeroch 12 x 7 m s krátkymi výbežkami a s nápadným otvorom sa otvára v travertínovom brale pod katolíckym kostolom a farským úradom v Bojniciach. Do povedomia širšej verejnosti sa jaskyňa dostala ešte v 50-tych rokoch minulého storočia, keď tu známy speleoarcheológ PhDr. Juraj Bárta, CSc., v rámci archeologického výskumu odhalil najbohatšie jaskynné nálezisko predmetov z najstaršieho paleolitu (mousteriénu). Už vtedy vznikol návrh predstaviť tieto nálezy aj širšej verejnosti priamo na mieste formou náučnej lokality.

Lokalita bola sprístupnená verejnosti dňa 16. 11. 2006. Práce boli financované zo zdrojov štrukturálnych fondov Európskej únie, realizáciu zabezpečila firma Audiro Bratislava. Lokalita je oplotená zahrotenými guľatinami v dĺžke 45 m a nachádzajú sa v nej 4 makety pračloveka v životnej veľkosti, maketa hlavy mamuta a rôzne exponáty pravekých nástrojov ako aj 3 náučné panely. Odbornú náplň panelov a prác po archeologickej stránke zabezpečil PhDr. Marián Soják, PhD., archeológ SAV v Spišskej Novej Vsi, a po geologickej a geomorfologickej stránke odborní pracovníci SSJ. Náučné panely sú vyhotovené dvojjazyčne, v slovenčine a v angličtine. Prvý panel pri vchode okrem základných informácií o prevádzkovaní lokality oboznámi návštevníkov s možnosťami návštevy sprístupnených jaskýň v okolí. Ďalšie dva panely boli umiestnené pred otvorom jaskyne. Prvý z nich je venovaný vzniku Prepoštskej jaskyne formou konštruktívnych vodopádov, rozšíreniu travertínových jaskýň na Slovensku a spôsobu vzniku travertínov a termálnych prameňov v Bojniciach. Archeologický panel oboznámi návštevníkov s vývojom človeka a so spôsobom života paleolitických obyvateľov jaskyne.

Múzeum praveku pri Prepoštskej jaskyni  http://muzeumpraveku.sk/

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby. Ďakujeme za pochopenie.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovky 0€ "Bystrianska jaskyňa"

Podmienky predaja nulovej bankovky 

Bystrianska jaskyňa - náklad: 10000 ks

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky bude 5. 10. 2023 o 9:40 v okienku bufetu Bystrianskej jaskyne.

Limity:

Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja budú umiestnené bankovky od čísla 101 v matematickej postupnosti; predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo