Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Náučná tlač a filmy

Náučná tlač

Správa slovenských jaskýň pravidelne vydáva farebné letáky a brožúry, ktoré oboznamujú širokú verejnosť s prírodnými hodnotami sprístupnených jaskýň. V roku 2001 vydala Správa leták „Chráňme naše jaskyne“, ktorý je zameraný na ochranu jaskýň. V medzinárodnej spolupráci so Správou Národného parku Aggtelek (Maďarsko) vznikol v roku 2004 leták „Jaskynný systém Domica – Baradla, podzemná mokraď medzinárodného významu“, ku ktorému v roku 2007 pribudol ďalší leták podobného charakteru s názvom „Jaskyne Demänovskej doliny – podzemná mokraď medzinárodného významu“. V roku 1997 vyšla farebná knižná publikácia autora P. Bellu „Slovensko – sprístupnené jaskyne“, ktorej aktualizované nové vydanie vyšlo v roku 2003. Následne bola vydaná kniha F. Bernadoviča „Netopiere – tajomní obyvatelia jaskýň“.

Náučné filmy

V koprodukcii Správy slovenských jaskýň a Národného parku Bükk v Maďarsku bol v roku 2002 natočený náučný film „Chráňme naše podzemné poklady“. Pätnásťminútový film stručne predstavuje rôzne typy jaskýň, fungovanie jaskynného ekosystému a prírodné i kultúrne hodnoty v jaskyniach. Zvláštny dôraz kladie na ochranu jaskynných biotopov. Vymenuje činnosti, ktoré môžu ohrozovať podzemné ekosystémy a spôsoby ich eliminácie.

V koprodukcii Správy slovenských jaskýň a Slovenskej televízie štúdio Košice bol v roku 2003 natočený populárno-náučný film „Netopiere – tajomní obyvatelia jaskýň“. Takmer polhodinový dokument v krátkosti predstaví históriu vzťahu človeka k netopierom, venuje sa činnosti jaskyniarov a chiropterológov, ktorí sú v najužšom kontakte s netopiermi, oboznamuje diváka s metódami skúmania a so spôsobom života netopierov a v závere sa zaoberá myšlienkami ochrany netopierov.

V koprodukcii Správy slovenských jaskýň a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bol v roku 2004 vyrobený dokumentárno-náučný film „Skrytý život v jaskyniach Slovenska“, ktorý je zameraný na prezentáciu vzácnych bezstavovcov, žijúcich v jaskyni Domica a Ardovskej jaskyni. Premieta sa záujemcom v informačnom centre vo vstupnom areáli Domice. Takouto pohodlnou formou majú návštevníci možnosť spoznať celkovo 18 druhov unikátnych jaskynných živočíchov, ktoré pre svoje drobné rozmery je prakticky nemožné zbadať počas prehliadky jaskýň.

Aktuality

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým prírodným pomerom od 29.4.2023 opäť v prevádzke. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo