Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Záskočská jaskyňa

Vchod do jaskynného systému leží v nadmorskej výške 1332 m. Nachádza sa v mohutnom masíve Krakovej hole zaberajúcom plochu približne 18 km2, ktorý je na západe a východe ohraničený kaňonovitými dolinami horských riečok Štiavnice a Demänovky. Jaskynný systém pozostáva z dvoch spojených jaskýň V Záskočí a Na Predných, ktorého súčasná dĺžka predstavuje 5034 m chodieb, priepastí a dómov s vertikálnym rozpätím 284 m. Tento podzemný labyrint odvodňuje územie od horského chrbta Prednie, až po záver doliny Záskočie.

Jaskyňa v Záskočí je vytvorená v komplexe strednotriasových vápencov a dolomitov. Pre jaskyňu sú charakteristické typické rúrovité chodby, poukazujúce na korózno-eróznu modeláciu pretekajúceho vodného toku.

Jaskynný systém predstavujú dve hlavné chodby, situované nad sebou, ktoré sú rozčlenené stupňami s niekoľkými priepasťovitými úsekmi. Ide o dve vývojové úrovne fosílneho riečneho toku. Jaskynný systém vznikol korózno-eróznou činnosťou alochtónneho vodného toku, ktorý sa postupne zarezával do vápencového masívu. V ďalšej etape svojho vývoja spolupôsobil aj vplyv presakujúcich atmosférických vôd do tektonicky porušeného vápencového masívu Krakovej hole.

V jaskyni sa na mnohých miestach nachádzajú sedimenty riečneho pôvodu zložené najmä z opracovaných úlomkov červených pieskovcov, vápencov a dolomitov. Úlomky týchto hornín svedčia o ich pomerne dlhom transporte vodným tokom.

Výplň jaskynných priestorov tvoria rôzne formy sintrových nátekov a zaujímavé biele až priezračné kalcitové kryštály s výrazným optickým dvojlomom. V jazierkach a medzi sutinou sa nachádzajú jaskynné perly guľatých tvarov s priemerom 4-5 mm, a tiež oválne až mnohostenné veľkosti približne do 20 mm. Sú bielej farby s matným až sklovitým povrchom. Jaskyňa z klimatického hľadiska predstavuje dynamický typ s intenzívnym prúdením vzduchu.

Kostrové nálezy zvyškov jaskynných medveďov (Ursus spelaeus), pochádzajúce pravdepodobne z obdobia pleistocénu, boli nájdené vo vstupných častiach jaskyne.

Aktuality

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým hydrologickým podmienkam opäť v prevádzke. Upozorňujeme, že prepravná kapacita plavidiel je obmedzená z dôvodu bezpečnostných podmienok plavby. Z uvedeného dôvodu je maximálny počet návštevníkov obmedzený - 48 na jeden vstup. Žiadame o rešpektovanie týchto prevádzkových podmienok a prípadných neuspokojených návštevníkov o pochopenie. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

HĽADÁME SEZÓNNYCH ZAMESTNANCOV - BRIGÁDNIKOV

Z dôvodu nedostatku sezónnych zamestnancov, hľadáme pre prevádzky sprístupnených jaskýň brigádnikov na letnú sezónu. Záujemcovia musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Vzhľadom k náročnosti prevádzok sú miesta vhodné pre fyzicky zdatných uchádzačov, so silným hlasom a vzťahom k práci s ľuďmi. Práca brigádnika na jaskyni je vykonávaná od utorka do nedele, pondelok je voľný deň. Brigádnik sa zoznámi s jaskyňou a sprievodným slovom - zaškolia ho naši pracovníci na jaskyni. Výklad sa poskytuje v slovenčine, ale znalosť cudzích jazykov je vítaná. Záujemcovia sa môžu hlásiť cez kontakty na web stránke priamo na jaskyniach alebo na personálnom úseku Správy slovenských jaskýň: email: daniela.pavellova@sopsr.sk 044/ 5536581, 0911011393.

Voľné pracovné miesto - Demänovská jaskyňa slobody

Hľadáme sprievodcu na dobu neurčitú do Demänovskej jaskyne slobody. Náplňou práce je sprevádzanie návštevníkov jaskyne a poskytovanie odborného výkladu. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a bezúhonnosť. Bližšie informácie poskytne: Mgr. Daniela Pavellová, 0911 011 393, 044 5536 581, email: daniela.pavellova@sopsr.sk. Nástup možný od 1.5.2024.

 

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo