Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Záskočská jaskyňa

Vchod do jaskynného systému leží v nadmorskej výške 1332 m. Nachádza sa v mohutnom masíve Krakovej hole zaberajúcom plochu približne 18 km2, ktorý je na západe a východe ohraničený kaňonovitými dolinami horských riečok Štiavnice a Demänovky. Jaskynný systém pozostáva z dvoch spojených jaskýň V Záskočí a Na Predných, ktorého súčasná dĺžka predstavuje 5034 m chodieb, priepastí a dómov s vertikálnym rozpätím 284 m. Tento podzemný labyrint odvodňuje územie od horského chrbta Prednie, až po záver doliny Záskočie.

Jaskyňa v Záskočí je vytvorená v komplexe strednotriasových vápencov a dolomitov. Pre jaskyňu sú charakteristické typické rúrovité chodby, poukazujúce na korózno-eróznu modeláciu pretekajúceho vodného toku.

Jaskynný systém predstavujú dve hlavné chodby, situované nad sebou, ktoré sú rozčlenené stupňami s niekoľkými priepasťovitými úsekmi. Ide o dve vývojové úrovne fosílneho riečneho toku. Jaskynný systém vznikol korózno-eróznou činnosťou alochtónneho vodného toku, ktorý sa postupne zarezával do vápencového masívu. V ďalšej etape svojho vývoja spolupôsobil aj vplyv presakujúcich atmosférických vôd do tektonicky porušeného vápencového masívu Krakovej hole.

V jaskyni sa na mnohých miestach nachádzajú sedimenty riečneho pôvodu zložené najmä z opracovaných úlomkov červených pieskovcov, vápencov a dolomitov. Úlomky týchto hornín svedčia o ich pomerne dlhom transporte vodným tokom.

Výplň jaskynných priestorov tvoria rôzne formy sintrových nátekov a zaujímavé biele až priezračné kalcitové kryštály s výrazným optickým dvojlomom. V jazierkach a medzi sutinou sa nachádzajú jaskynné perly guľatých tvarov s priemerom 4-5 mm, a tiež oválne až mnohostenné veľkosti približne do 20 mm. Sú bielej farby s matným až sklovitým povrchom. Jaskyňa z klimatického hľadiska predstavuje dynamický typ s intenzívnym prúdením vzduchu.

Kostrové nálezy zvyškov jaskynných medveďov (Ursus spelaeus), pochádzajúce pravdepodobne z obdobia pleistocénu, boli nájdené vo vstupných častiach jaskyne.

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo