Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Zápoľná

Počas terénnych prípravných prác pre výstavbu vodného diela v rokoch 1939 – 1941 pri vŕtaní jedného z geologických vrtov bola objavená 14 m hlboká jaskyňa. Nachádza sa pod strmým vápencovým bralom Zápoľná, na pravej strane doliny Čierneho Váhu v priestore Nižného Chmelienca pri osade Svarín. Jej vchod je v nadmorskej výške 755 m, 50 m nad dnom doliny.

Jaskyňa Zápoľná je vytvorená v pomerne úzkom pruhu gutensteinských vápencov, ktoré patria do bielovážskej série chočského príkrovu. Tieto smerujú na severovýchod do západnej časti Kozích chrbtov do Važeckého krasu vzdialeného približne 8 km. V rámci prieskumných prác, realizovaných členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti, skupiny Liptovský Mikuláš, boli v rokoch 1997 a 1998 objavené nové priestory jaskyne. Po posledných prieskumoch dosiahol jaskynný systém Zápoľnej dĺžku 1 789 m s vertikálnym rozpätím 59 m.

Jaskynné priestory predstavujú komplikovaný labyrint chodieb, priepastí a komínov, vytvorených koróznou činnosťou vody spojenou s rútením a prepadávaním podzemných dutín. Pre jaskyňu sú charakteristické prevažne oválne a nepravidelne modelované podzemné priestory, ktoré nemajú znaky modelácie podzemným vodným tokom. Ich vznik podmienila pomalá cirkulácia až stagnácia podzemnej vody. V najspodnejších častiach jaskyne sa nachádzajú hlboké vodné sifóny zasahujúce až pod úroveň hladiny Čierneho Váhu, pričom ich hladina výškovo nesúvisí so zmenami v povrchovom toku.

Sedimentárnu jaskynnú výplň tvorí v prevažnej miere hlina, miestami jemný piesok a sutina. V jej vstupných častiach sa výrazne prejavila mrazová remodelácia. V tomto rozsiahlom jaskynnom systéme sa okrem častí v okolí vstupnej priepasti nevyskytujú žiadne typické jaskynné živočíchy ani žiaden druh netopierov.

Jaskyňa Zápoľná predstavuje v rámci krasových oblastí Slovenska typický príklad koróznej jaskyne vytvorenej v hlbšej zóne stagnujúcej podzemnej vody.

Aktuality

Platba kartou - odporúčanie

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na technicko–prevádzkové podmienky platobných terminálov, môžu nastať situácie kedy bezhotovostná platba prostredníctvom platobnej karty nebude možná. Z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste disponovali  primeranou výškou hotovosti, ak chcete mať istotu, že sa na prehliadku jaskyne dostanete. Ďakujeme za porozumenie.

 

Voľné pracovné miesto - Správa slovenských jaskýň - stavebný technik

Správa slovenských jaskýň hľadá STAVEBNÉHO TECHNIKA pre pracovisko Hodžova 11, Liptovský Mikuláš 

Náplň práce: zabezpečenie prípravy a realizácie investícií a investičných zámerov, schvaľovanie vykonávacích projektov, príprava podkladov pre veľké a realizácia menších verejných obstarávaní stavieb a stavebných prác, zadávanie a kontrola projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb, zabezpečenie úradných stavebných konaní, kontrola a preberanie stavebných prác od dodávateľov.

Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa v odbore stavebníctvo

Prax: vítaná

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz B, práca s PC; práca s Autocad a Cenkros vítaná

Nástup možný od 1. 8. 2024

Žiadosť o prijatie a štruktúrovaný životopis je potrebné zaslať do 30. 6. 2024 na adresu: daniela.pavellova@sopsr.sk, tel. 0911 011 393.

Plavba v jaskyni Domica v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým hydrologickým podmienkam opäť v prevádzke. Upozorňujeme, že prepravná kapacita plavidiel je obmedzená z dôvodu bezpečnostných podmienok plavby. Z uvedeného dôvodu je maximálny počet návštevníkov obmedzený - 48 na jeden vstup. Žiadame o rešpektovanie týchto prevádzkových podmienok a prípadných neuspokojených návštevníkov o pochopenie. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

Demänovská jaskyňa slobody - od 1.7.2024 otvárame dlhý okruh

Vážení návštevníci, 

po dlhšej prestávke znovu od 1.7.2024 otvárame dlhý okruh v Demänovskej jaskyni slobody. Okruh sa prevádzkuje raz za deň o 13:15 v mesiacoch jún až august (3 mesiace) a o 13:00 ostatné mesiace počas otvorenia jaskyne. Počet osôb je obmedzený, okruh je fyzicky náročný s mnohými schodmi a prehliadka trvá viac ako hodinu a pol. V jaskyni sa teplota pohybuje okolo 7°C počas celého roka. Tešíme sa na vašu návštevu. 

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo