Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Veľká ľadová priepasť

Začiatkom 18. storočia evanjelický farár Pavol Rebery z Boce stručne opísal niektoré jaskyne v masíve Ohnišťa v Nízkych Tatrách. Planina Ohnišťa bola pre svojský ráz využívaná už dávno na pasenie dobytka a oviec. Vchody do priepastí boli známe už od nepamäti.

Pre svoje impozantné rozmery sa najväčší záujem sústredil na Veľkú ľadovú priepasť. Prvá významnejšia jaskyniarska expedícia sa uskutočnila v auguste 1939 pod vedením Vojtecha Benického z Múzea Slovenského krasu. Zostúpili do 80 m hlbokej priepasti, dno ktorej bolo zatarasené ľadom, balvanmi a drevom. Ďalšie výpravy v rokoch 1955 a 1956 priniesli nové poznatky, objavy a dokumentáciu. Výskumy nasledujúcej generácie jaskyniarov podrobnejšie preskúmali a zdokumentovali túto krasovú lokalitu. Priepasť je vytvorená v strednotriasových gutensteinských vápencoch bielovážskej série chočského príkrovu.

Z povrchu do priepasti ústia dva otvory, ktoré sú situované tesne pod plošinou Ohnišťa. Horný sa nachádza v nadmorskej výške 1529 m, nižšie položený bočný vchod má výšku 1515 m.n.m. Na stenách vstupnej 89 m hlbokej priepasti sa nachádzajú ľadové náteky rôznej hrúbky od niekoľkých centimetrov po max. 15 až 20 cm. Z dna priepasti pokrytého ľadovou triešťou a nahádzanými kusmi dreva vystupuje ľadový kužeľ. Má elipsovitý prierez asymetrického tvaru rozmerov približne 9 x 6 m, situovaný pod spodným otvorom, čo priamo súvisí s rastom jeho ľadovej hmoty. Ľadový kužeľ má sklon miestami až 400 a je pokrytý firnom a ľadom. K stene priepasti však neprilieha, nachádza sa tu voľný priestor, ktorý sa smerom nadol postupne rozširuje.

Ľadový kužeľ dosahuje v priemere výšku približne 10 m, ktorá závisí od klimatických podmienok a tým aj zdrojových faktorov jeho nárastu alebo úbytku. Na dne hlavnej priepasti v hĺbke 89 m sa nachádza uklonená puklinová chodba smerujúca SSV smerom, na konci ktorej je ústie 30 m vertikály, ktorá je ukončená zasuteným dnom. Celková hĺbka priepasti dosahuje 125 m.

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo