Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Veľká ľadová priepasť

Začiatkom 18. storočia evanjelický farár Pavol Rebery z Boce stručne opísal niektoré jaskyne v masíve Ohnišťa v Nízkych Tatrách. Planina Ohnišťa bola pre svojský ráz využívaná už dávno na pasenie dobytka a oviec. Vchody do priepastí boli známe už od nepamäti.

Pre svoje impozantné rozmery sa najväčší záujem sústredil na Veľkú ľadovú priepasť. Prvá významnejšia jaskyniarska expedícia sa uskutočnila v auguste 1939 pod vedením Vojtecha Benického z Múzea Slovenského krasu. Zostúpili do 80 m hlbokej priepasti, dno ktorej bolo zatarasené ľadom, balvanmi a drevom. Ďalšie výpravy v rokoch 1955 a 1956 priniesli nové poznatky, objavy a dokumentáciu. Výskumy nasledujúcej generácie jaskyniarov podrobnejšie preskúmali a zdokumentovali túto krasovú lokalitu. Priepasť je vytvorená v strednotriasových gutensteinských vápencoch bielovážskej série chočského príkrovu.

Z povrchu do priepasti ústia dva otvory, ktoré sú situované tesne pod plošinou Ohnišťa. Horný sa nachádza v nadmorskej výške 1529 m, nižšie položený bočný vchod má výšku 1515 m.n.m. Na stenách vstupnej 89 m hlbokej priepasti sa nachádzajú ľadové náteky rôznej hrúbky od niekoľkých centimetrov po max. 15 až 20 cm. Z dna priepasti pokrytého ľadovou triešťou a nahádzanými kusmi dreva vystupuje ľadový kužeľ. Má elipsovitý prierez asymetrického tvaru rozmerov približne 9 x 6 m, situovaný pod spodným otvorom, čo priamo súvisí s rastom jeho ľadovej hmoty. Ľadový kužeľ má sklon miestami až 400 a je pokrytý firnom a ľadom. K stene priepasti však neprilieha, nachádza sa tu voľný priestor, ktorý sa smerom nadol postupne rozširuje.

Ľadový kužeľ dosahuje v priemere výšku približne 10 m, ktorá závisí od klimatických podmienok a tým aj zdrojových faktorov jeho nárastu alebo úbytku. Na dne hlavnej priepasti v hĺbke 89 m sa nachádza uklonená puklinová chodba smerujúca SSV smerom, na konci ktorej je ústie 30 m vertikály, ktorá je ukončená zasuteným dnom. Celková hĺbka priepasti dosahuje 125 m.

Aktuality

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Sprístupnené jaskyne zatvorené

01.10.2020 Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že od 2.10.2020 do odvolania budú všetky sprístupnené jaskyne zatvorené.

Upozornenie pre návštevníkov v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Návštevníci jaskyne sú povinní pri prehliadke jaskyne mať rúška (prípadne inak prekryté dýchacie cesty) nakoľko ide o vnútorné priestory s kumuláciou veľkého množstva osôb. Dôvodom sú sprísnené bezpečnostné opatrenia, pri ktorých okrem iného pri prehliadke jaskyne nie je možné dodržiavať dvojmetrové odstupy.
Osoby ktoré zo zdravotného hľadiska nemusia mať rúško (Vyhlásenie ÚVZ SR zo 14. 7. 2020), žiaľ v súčasnosti nemôžu absolvovať prehliadku jaskyne. Veríme, že situácia sa v čo najkratšom čase upokojí a aj títo návštevníci budú môcť jaskyne navštíviť.

Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo