Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Veľká ľadová priepasť

Začiatkom 18. storočia evanjelický farár Pavol Rebery z Boce stručne opísal niektoré jaskyne v masíve Ohnišťa v Nízkych Tatrách. Planina Ohnišťa bola pre svojský ráz využívaná už dávno na pasenie dobytka a oviec. Vchody do priepastí boli známe už od nepamäti.

Pre svoje impozantné rozmery sa najväčší záujem sústredil na Veľkú ľadovú priepasť. Prvá významnejšia jaskyniarska expedícia sa uskutočnila v auguste 1939 pod vedením Vojtecha Benického z Múzea Slovenského krasu. Zostúpili do 80 m hlbokej priepasti, dno ktorej bolo zatarasené ľadom, balvanmi a drevom. Ďalšie výpravy v rokoch 1955 a 1956 priniesli nové poznatky, objavy a dokumentáciu. Výskumy nasledujúcej generácie jaskyniarov podrobnejšie preskúmali a zdokumentovali túto krasovú lokalitu. Priepasť je vytvorená v strednotriasových gutensteinských vápencoch bielovážskej série chočského príkrovu.

Z povrchu do priepasti ústia dva otvory, ktoré sú situované tesne pod plošinou Ohnišťa. Horný sa nachádza v nadmorskej výške 1529 m, nižšie položený bočný vchod má výšku 1515 m.n.m. Na stenách vstupnej 89 m hlbokej priepasti sa nachádzajú ľadové náteky rôznej hrúbky od niekoľkých centimetrov po max. 15 až 20 cm. Z dna priepasti pokrytého ľadovou triešťou a nahádzanými kusmi dreva vystupuje ľadový kužeľ. Má elipsovitý prierez asymetrického tvaru rozmerov približne 9 x 6 m, situovaný pod spodným otvorom, čo priamo súvisí s rastom jeho ľadovej hmoty. Ľadový kužeľ má sklon miestami až 400 a je pokrytý firnom a ľadom. K stene priepasti však neprilieha, nachádza sa tu voľný priestor, ktorý sa smerom nadol postupne rozširuje.

Ľadový kužeľ dosahuje v priemere výšku približne 10 m, ktorá závisí od klimatických podmienok a tým aj zdrojových faktorov jeho nárastu alebo úbytku. Na dne hlavnej priepasti v hĺbke 89 m sa nachádza uklonená puklinová chodba smerujúca SSV smerom, na konci ktorej je ústie 30 m vertikály, ktorá je ukončená zasuteným dnom. Celková hĺbka priepasti dosahuje 125 m.

Aktuality

Voľné pracovné miesto - Správa slovenských jaskýň - stavebný technik

Správa slovenských jaskýň hľadá stavebného technika  pre pracovisko Hodžova 11, Liptovský Mikuláš 

Náplň práce: zabezpečenie prípravy a realizácie investícií a investičných zámerov, schvaľovanie vykonávacích projektov, príprava podkladov pre veľké a realizácia menších verejných obstarávaní stavieb a stavebných prác, zadávanie a kontrola projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb, zabezpečenie úradných stavebných konaní, kontrola a preberanie stavebných prác od dodávateľov.

Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa v odbore stavebníctvo

Prax: vítaná

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz B, práca s PC; práca s Autocad a Cenkros vítaná

Nástup možný od 1. 8. 2024

Žiadosť o prijatie a štruktúrovaný životopis je potrebné zaslať do 30. 6. 2024 na adresu: daniela.pavellova@sopsr.sk, tel. 0911 011 393.

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým hydrologickým podmienkam opäť v prevádzke. Upozorňujeme, že prepravná kapacita plavidiel je obmedzená z dôvodu bezpečnostných podmienok plavby. Z uvedeného dôvodu je maximálny počet návštevníkov obmedzený - 48 na jeden vstup. Žiadame o rešpektovanie týchto prevádzkových podmienok a prípadných neuspokojených návštevníkov o pochopenie. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

HĽADÁME SEZÓNNYCH ZAMESTNANCOV - BRIGÁDNIKOV

Z dôvodu nedostatku sezónnych zamestnancov, hľadáme pre prevádzky sprístupnených jaskýň brigádnikov na letnú sezónu. Záujemcovia musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Vzhľadom k náročnosti prevádzok sú miesta vhodné pre fyzicky zdatných uchádzačov, so silným hlasom a vzťahom k práci s ľuďmi. Práca brigádnika na jaskyni je vykonávaná od utorka do nedele, pondelok je voľný deň. Brigádnik sa zoznámi s jaskyňou a sprievodným slovom - zaškolia ho naši pracovníci na jaskyni. Výklad sa poskytuje v slovenčine, ale znalosť cudzích jazykov je vítaná. Záujemcovia sa môžu hlásiť cez kontakty na web stránke priamo na jaskyniach alebo na personálnom úseku Správy slovenských jaskýň: email: daniela.pavellova@sopsr.sk 044/ 5536581, 0911011393.

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo