Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Važecká jaskyňa

Nachádza sa vo Važeckom krase na styku Kozích chrbtov s Liptovskou kotlinou, na západnom okraji obce Važec medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. Vchod do jaskyne, ležiaci 8 m nad údolnou nivou Bieleho Váhu, je v nadmorskej výške 784 m.

Vytvorená je v druhohorných strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch bielovážskej série chočského príkrovu bývalými ponornými vodami bočného ramena Bieleho Váhu. Dosahuje dĺžku 530 m. Na viacerých miestach pôvodné riečne modelované chodby sú pozmenené rútením najmä pozdĺž medzivrstevných plôch vápencov.

Podzemné priestory dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka. Značná časť jaskyne je vyplnená jemnými sedimentmi naplavenými bývalými, najmä povodňovými vodami Bieleho Váhu, údajne aj vodami z ponorného toku z poloslepej doliny v Priepadlách. Teplota vzduchu je 6,5 až 7,1 °C, relatívna vlhkosť 94 až 96 %. Vstupné časti jaskyne sú počas roka ovplyvňované klimatickými zmenami na povrchu, ktoré sa v zime prejavujú mrazovým zvetrávaním vápencov.

V jaskyni ojedinele zimuje netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier fúzatý (Myotis mystacinus) a uchaňa čierna (Barbastella barbastellus). Z bezstavovcov tu žije vzácny jaskynný pavúkovec, šťúrovka Eukoenenia spelaea. Vďaka tomuto druhu patrí Važecká jaskyňa spolu s Demänovskými jaskyňami k najsevernejším známym lokalitám výskytu zástupcov radu šťúroviek (Paplpigradida) v Európe. Cenným nálezom je jaskynná forma chvostoskoka z rodu Megalothorax, ktorý je novým druhom pre vedu. Troglobiontné chvostoskoky Deuteraphorura kratochvili a Pseudosinella paclti sú endemitmi Západných Karpát. Významne je zastúpené spoločenstvo troglofilných živočíchov, napr. rovnakonôžka Mesoniscus graniger, chvostoskok Arrhopalites pygmaeus, chrobák Duvalius bokori a iné. Jediný zástupca vodnej fauny, stygobiontný kôrovec Niphargus tatrensis sa vyskytuje len v neďalekej vyvieračke Teplica. V samotnej jaskyni chýba.

Važecká jaskyňa je významnou paleontologickou lokalitou. Známe sú bohaté nálezy kostrových pozostatkov medveďa jaskynného (Ursus spelaeus). Ich vek bol datovaný na viac ako 40 000 až 50 000 rokov.

Sprístupnené jaskyne - Važecká jaskyňa

Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo