Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Štefanová

Jaskyňa sa nachádza na pravej strane Demänovskej doliny v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina v Národnom parku Nízke Tatry. Vchod do jaskyne je situovaný v nadmorskej výške 857 m, len 9 m nad súčasným občasným povrchovým tokom Demänovky. Jej hlavné ponory ležia v oblasti Lúčok v nadmorskej výške 918 až 975 m. Jaskyňa je vytvorená v gutensteinských vápencoch a dolomitoch križňanského príkrovu. Prevažná časť jej jaskynných priestorov prechádza na ľavú stranu Demänovskej doliny do masívu Stodôlky.

Celková dĺžka chodieb jaskyne Štefanová v súčasnosti predstavuje 10 047 m s vertikálnym rozpätím 110 m.

Vstupná časť jaskyne, vytvorená pozdĺž medzivrstevných plôch, postupne klesá SV smerom. V tejto časti jaskyne rútenie a zvetrávanie značne pozmenili pôvodné tvary jej riečnej modelácie. Smerovú orientáciu jaskynných priestorov predisponovala výrazná tektonická puklina smeru SV- SZ. V jaskyni sú mimoriadne bohaté náteky mäkkého sintra a v pripovrchových častiach sa nachádzajú pomerne objemné žulové okruhliaky s priemerom až 2,5 m. Jaskyňou preteká niekoľko nezávislých stálych vodných tokov. Podzemné priestory tvoria odvodňovaciu sieť Priečneho potoka a Zadnej vody.

V odľahlejších, ťažko dostupných častiach jaskyne je sintrová výplň oveľa bohatšie zastúpená. V jaskynných priestoroch sa nachádza niekoľko veľkých jazier. Najväčšie jazero s priemerom 15 m a hĺbkou 5 m patrí medzi najunikátnejšie v rámci jaskýň Demänovskej doliny. Sintrová hrádza a najmä akvatické kryštalické formy dávajú tomuto hydrologickému javu nesmierny prírodovedný význam.

Jaskyňa Štefanová, ktorú môžeme zaradiť medzi vertikálno-horizontálne jaskyne, si svojou morfológiou, prítomnosťou vzácnych jaskynných výplní a priestorovou konfiguráciou podzemných priestorov zasluhuje osobitnú pozornosť.

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo