Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Stratenská jaskyňa

Nachádza sa na planine Duča v Slovenskom raji. Spolu s prepojenou jaskyňou Psie diery dosahuje dĺžku 22 027 m. Vytvorená je v druhohorných strednotriasových svetlých steinalmských a wettersteinských vápencoch stratenského príkrovu.

Stratenská jaskyňa vyniká najmä mohutnosťou podzemných priestorov. Rozprávkový dóm s objemom 79 017 m3 je najväčším jaskynným priestorom na Slovensku. Kalcitovú sintrovú výzdobu tvoria brčká i väčšie stalaktity a záclony, najmä však kopovité, kuželovité, pagodovité a palicovité stalagmity. Vyskytujú sa aj kaskádovité a iné jazerné sintrové útvary. Vzácne sú jaskynné perly tvaru pologule (hemisféroidy), aragonitové kryštalické výrastky, kvapľové excentriká a sadrovec. Z jaskynných jazier je najväčšie Stalagmitové jazero s plochou 320 m2.

Doposiaľ sa v jaskyni zistilo 14 druhov netopierov, z ktorých dominujú netopier obyčajný (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Z bezstavovcov sú prítomné troglobiontné chvostoskoky Arrhopalites aggtelekiensis, Deuteraphorura kratochvili a Protaphorura janosik. Bol tu objavený nový druh roztoča Foveacheles troglodyta, ktorý sa považuje za endemit Slovenského raja. V podzemných vodách žije slepý jaskynný kôrovec Niphargus tatrensis.

Táto lokalita predstavuje významnú paleontologickú lokalitu. V jaskyni Psie diery, ktorá tvorí južnú časť systému Stratenskej jaskyne, je najbohatšie nálezisko kostí medveďa jaskynného (Ursus spelaeus) na Slovensku. Nálezy kostí sú podľa datovania staré 15 49017 530 rokov.

Stratenskú jaskyňu objavili V. Košel a J. Volek v roku 1972. Jaskyňu Psie diery so Stratenskou jaskyňou prepojili v roku 1994. Dlhoročný speleologický prieskum a výskum systému Stratenskej jaskyne vykonávajú jaskyniari zo Spišskej Novej Vsi.

Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo