Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Starý hrad-Večná robota (Hipmanove jaskyne)

V júni 2003 sa jaskyniarom Slovenskej speleologickej spoločnosti zo Zvolena podarilo spojiť jaskyňu Starý hrad s jaskyňou Večná robota, čím vznikol rozsiahly jaskynný komplex, pomenovaný systém Hipmanových jaskýň. Svojou hĺbkou 495 m je v súčasnosti najhlbšou jaskyňou na Slovensku s dĺžkou jaskynných chodieb 7553 m.

Jaskynný systém sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obce Liptovský Mikuláš v Národnom parku Nízke Tatry. V južnom svahu Čiernej dolinky, ktorá sa od juhovýchodu hlboko zarezáva do masívu Krakovej hole, objavili a preskúmali zvolenskí jaskyniari v rokoch 1964 až 1970 jaskyňu Starý hrad. Dnešný vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 1488,5 m. Nachádza sa v morfologicky zaujímavom skalnom útvare, ktorý má podobu zrúcaniny hradu, z čoho pochádza aj názov jaskyne.

Jaskyňa pozostáva zo sústavy horizontálnych a špirálovo klesajúcich chodieb, vrátane viacerých priepastí. Najväčšia z nich, Studňa radosti, dosahuje hĺbku vyše 50 metrov. Systém je vytvorený v komplexe gutensteinských vápencov a dolomitov, ako aj tektonických bridlíc a brekcií. V jaskyni Starý hrad prevažujú kompaktnejšie horniny so sintrovou výplňou vo forme prevažne bielych nátekov a tiež ďalších foriem jaskynnej výplne. Jaskyňou preteká stály alochtónny tok riečky Krakovky, ktorý vytvára sifóny a umocňuje monumentálnosť podzemných priestorov. Naopak jaskyňa Večná robota je charakteristická množstvom závalov a zrútených skalných blokov. Jej pomerne veľké priestory boli vytvorené na výraznom extenznom tektonickom zlome a ich dno je vyplnené sutinou a skalnými blokmi.

Systém Hipmanových jaskýň môžeme charakterizovať ako fluviokrasovo-korózny s výraznou vertikálnou disekciou.

Aktuality

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Sprístupnené jaskyne zatvorené

01.10.2020 Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že od 2.10.2020 do odvolania budú všetky sprístupnené jaskyne zatvorené.

Upozornenie pre návštevníkov v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Návštevníci jaskyne sú povinní pri prehliadke jaskyne mať rúška (prípadne inak prekryté dýchacie cesty) nakoľko ide o vnútorné priestory s kumuláciou veľkého množstva osôb. Dôvodom sú sprísnené bezpečnostné opatrenia, pri ktorých okrem iného pri prehliadke jaskyne nie je možné dodržiavať dvojmetrové odstupy.
Osoby ktoré zo zdravotného hľadiska nemusia mať rúško (Vyhlásenie ÚVZ SR zo 14. 7. 2020), žiaľ v súčasnosti nemôžu absolvovať prehliadku jaskyne. Veríme, že situácia sa v čo najkratšom čase upokojí a aj títo návštevníci budú môcť jaskyne navštíviť.

Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo