Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Podbanište

Jaskyňa Podbanište sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastri obce Slizké. Je najdlhšou a najviac preskúmanou jaskyňou Drienčanského krasu s mimoriadnymi geomorfologickými, hydrogeologickými a zoologickými hodnotami.

Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí do oblasti Slovenské rudohorie, do celku Revúcka vrchovina a do podcelku Železnícke predhorie.

Priepasťovitý otvor s rozmermi 1 x 3 m je na dne 18 m hlbokej lievikovitej jamy, ktorá sa nachádza na konci slepej doliny severozápadne od obce Slizké. Horný okraj krasovej jamy je v nadmorskej výške cca 370 m (vchod vo výške 352 m.n.m.). Otvor jaskyne Podbanište poznali miestni obyvatelia oddávna. Na dne 14 m hlbokej studne sa na jar dlho udrží sneh, a preto ju využívali aj na skladovanie mäsa. Rimavskosobotskí jaskyniari postupne objavovali podzemné chodby v dĺžke niekoľko sto metrov, v roku 1991 objavili jaskyňu Nad Kadlubom a nakoniec spojili obe jaskyne v celkovej dĺžke 1570 m. Prevýšenie medzi otvorom jaskyne Podbanište a najnižšie položeným miestom pod vstupnou studňou Nad Kadlubom je 26 m.

V súčasnosti je jaskyňa prístupná dvoma studňovitými vchodmi (Podbanište a Nad Kadlubom). V jaskyni sa nachádza sintrová výplň, ktorú reprezentujú okrem sintrových kôr a menších nátekov, vyskytujúcich sa sporadicky v celej jaskyni, najviac rozšírené stalaktity s dĺžkou až 1,5 m a náteky. Ďalej zaujímavý je aj výskyt neveľkých brčiek a tiež exentrické bočné výrastky na priehľadných stalaktitoch do dĺžky až 10 cm. V jaskyni sa nachádzajú aj sintrové záclony a pôsobivé kopy, často s mikrokaskádami, ktoré vytvára podlahový sinter na viacerých častiach hlavného riečišťa. Farba sintrovej výzdoby jaskynného systému je v prevažnej miere biela, len miestami prechádza do hnedastej, zriedkavejšie do červenkastej.

Mechanická výplň je v celom jaskynnom systéme zastúpená najmä jemnozrnnými štrkmi, ktoré vypĺňajú prevažnú časť riečnych chodieb. Sú zložené prevažne z mierne zaoblených obliakov andezitov, plochých opracovaných úlomkov piesčitých a ílovitých bridlíc a ojedinele aj obliakov vápencov a sintrov. V riečisku je hojne rozšírená piesčitá frakcia, menej sa vyskytuje hlinitá zložka výplne.

Z genetického hľadiska jaskynný systém reprezentuje fluviokrasovú jaskyňu, vytvorenú rozpúšťacou a eróznou činnosťou tečúcich vôd, pochádzajúcich z viacerých zdrojov. Tento systém je vytvorený v útesovej fácii vrchnotriasových wettersteinských vápencov.

Teplota v jaskyni Podbanište je po začiatok riečišťa značne ovplyvnená vonkajšími klimatickými podmienkami. Vo vzdialenejších častiach jaskyne sa teplota vzduchu pohybuje v rozmedzí 8,0 až 9,5 °C, vodný tok dosahuje teplotu od 7,0 po 9,0 °C, ojedinele až 9,5 °C.

Jaskyňu Podbanište, najmä jej predné priestory vyhľadávajú netopiere v druhovo bohatom zložení. Zo 6 druhov netopierov je najpočetnejší podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). O hromadnom výskyte netopierov v minulosti svedčia akumulácie guána. Najvýznamnejšia je 80 cm vysoká kopa so spodným priemerom 95 cm a ďalšie menšie. Z týchto lokalít bol röntgenovou difrakčnou analýzou identifikovaný minerál brushit.

Z bezstavovcov je tu prítomná vzácna endemická forma jaskynného chrobáka Duvalius bokori goemoeriensis, vyskytujúca sa len v Drienčanskom krase Revúckej vrchoviny. V podzemnom toku žijú zástupcovia slepých kôrovcov Synurella intermedia a Niphargus tatrensis, patriacich do skupiny rôznonožcov (Amphipoda). Terestrické kôrovce zastupuje žižiavka jaskynná (Mesoniscus graniger). Na stenách vo vchodových partiách jaskyne sa pravidelne vyskytuje pavúk Meta menardi.

Aktuality

Platba kartou - odporúčanie

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na technicko–prevádzkové podmienky platobných terminálov, môžu nastať situácie kedy bezhotovostná platba prostredníctvom platobnej karty nebude možná. Z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste disponovali  primeranou výškou hotovosti, ak chcete mať istotu, že sa na prehliadku jaskyne dostanete. Ďakujeme za porozumenie.

 

Voľné pracovné miesto - Správa slovenských jaskýň - stavebný technik

Správa slovenských jaskýň hľadá STAVEBNÉHO TECHNIKA pre pracovisko Hodžova 11, Liptovský Mikuláš 

Náplň práce: zabezpečenie prípravy a realizácie investícií a investičných zámerov, schvaľovanie vykonávacích projektov, príprava podkladov pre veľké a realizácia menších verejných obstarávaní stavieb a stavebných prác, zadávanie a kontrola projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb, zabezpečenie úradných stavebných konaní, kontrola a preberanie stavebných prác od dodávateľov.

Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa v odbore stavebníctvo

Prax: vítaná

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz B, práca s PC; práca s Autocad a Cenkros vítaná

Nástup možný od 1. 8. 2024

Žiadosť o prijatie a štruktúrovaný životopis je potrebné zaslať do 30. 6. 2024 na adresu: daniela.pavellova@sopsr.sk, tel. 0911 011 393.

Plavba v jaskyni Domica v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým hydrologickým podmienkam opäť v prevádzke. Upozorňujeme, že prepravná kapacita plavidiel je obmedzená z dôvodu bezpečnostných podmienok plavby. Z uvedeného dôvodu je maximálny počet návštevníkov obmedzený - 48 na jeden vstup. Žiadame o rešpektovanie týchto prevádzkových podmienok a prípadných neuspokojených návštevníkov o pochopenie. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

Demänovská jaskyňa slobody - od 1.7.2024 otvárame dlhý okruh

Vážení návštevníci, 

po dlhšej prestávke znovu od 1.7.2024 otvárame dlhý okruh v Demänovskej jaskyni slobody. Okruh sa prevádzkuje raz za deň o 13:15 v mesiacoch jún až august (3 mesiace) a o 13:00 ostatné mesiace počas otvorenia jaskyne. Počet osôb je obmedzený, okruh je fyzicky náročný s mnohými schodmi a prehliadka trvá viac ako hodinu a pol. V jaskyni sa teplota pohybuje okolo 7°C počas celého roka. Tešíme sa na vašu návštevu. 

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo