Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Okno

Jaskyňa je známa od nepamäti. Nachádza sa na pravej stane Demänovskej doliny v brale Okno v nadmorskej výške 915 m. Súčasná dĺžka jaskynných priestorov dosahuje 2 570 m s vertikálnym rozpätím 110 m.

Prvý krát bola opísaná M. Belom v roku 1723. Časť jej priestorov bola objavená pražskými skautmi v roku 1921 a pri výskumných prácach v rokoch 1923 až 1925. Je vytvorená v tmavých strednotriasových vápencoch križňanského príkrovu eróziou a koróziou vôd Demänovky. Celkový smer jaskyne je S-J resp. SZ-JV.

Jaskyňa má pomerne bohatú sintrovú výplň, sčasti zničenú pri výskumných a prieskumných prácach a tiež činnosťou vandalov. V jej podzemných priestoroch v značnej miere prevláda deštrukcia vápencovej horniny po sklone vrstiev. Táto činnosť sčasti zahladila stopy po riečnej modelácii jaskynných chodieb. Podľa charakteru jaskynných priestorov a výskytu granitoidných nánosov na jej dne má jaskyňa riečny pôvod. Jaskyňa Okno, vzhľadom na jej polohu a celkovú charakteristiku, predstavuje najvyššiu krasovú zónu v demänovskom jaskynnom systéme. Teplota v jej priestoroch sa pohybuje 5,8 –6,6°C pri vlhkosti 88-96%.

Jaskyňa patrí medzi najstaršie turisticky sprístupnené jaskyne na Slovensku. Jej priestory upravil L. Povolný, ako majiteľ pozemku vo vlastnej réžii, a v rokoch 1925 až 1926 ju sprístupnil pre prehliadku širšej verejnosti. V jaskynných chodbách boli objavené aj archeologické nálezy z mladšej doby kamennej (eneolit).

V jaskyni bolo zistených 9 druhov netopierov. V menšej početnosti, no pravidelne, tu zimujú netopier obyčajný (Myotis myotis), večernica severská (Eptesicus nilssonii) a uchaňa čierna (Barbastella barbastellus). Z bezstavovcov tu žije vzácna endemická forma troglofilného chrobáka Duvalius microphthalmus spelaeus, vyskytujúca sa len v Demänovskom krase. Z jaskyne sa uvádzajú paleontologické nálezy fosílnych zubov medveďa jaskynného (Ursus spelaeus), medveďa hnedého (Ursus arctos) i pozostatkov leoparda Panthera pardus a leva Panthera leo.

Aktuality

Platba kartou - odporúčanie

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na technicko–prevádzkové podmienky platobných terminálov, môžu nastať situácie kedy bezhotovostná platba prostredníctvom platobnej karty nebude možná. Z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste disponovali  primeranou výškou hotovosti, ak chcete mať istotu, že sa na prehliadku jaskyne dostanete. Ďakujeme za porozumenie.

 

Voľné pracovné miesto - Správa slovenských jaskýň - stavebný technik

Správa slovenských jaskýň hľadá STAVEBNÉHO TECHNIKA pre pracovisko Hodžova 11, Liptovský Mikuláš 

Náplň práce: zabezpečenie prípravy a realizácie investícií a investičných zámerov, schvaľovanie vykonávacích projektov, príprava podkladov pre veľké a realizácia menších verejných obstarávaní stavieb a stavebných prác, zadávanie a kontrola projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb, zabezpečenie úradných stavebných konaní, kontrola a preberanie stavebných prác od dodávateľov.

Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa v odbore stavebníctvo

Prax: vítaná

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz B, práca s PC; práca s Autocad a Cenkros vítaná

Nástup možný od 1. 8. 2024

Žiadosť o prijatie a štruktúrovaný životopis je potrebné zaslať do 30. 6. 2024 na adresu: daniela.pavellova@sopsr.sk, tel. 0911 011 393.

Plavba v jaskyni Domica v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým hydrologickým podmienkam opäť v prevádzke. Upozorňujeme, že prepravná kapacita plavidiel je obmedzená z dôvodu bezpečnostných podmienok plavby. Z uvedeného dôvodu je maximálny počet návštevníkov obmedzený - 48 na jeden vstup. Žiadame o rešpektovanie týchto prevádzkových podmienok a prípadných neuspokojených návštevníkov o pochopenie. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

Demänovská jaskyňa slobody - od 1.7.2024 otvárame dlhý okruh

Vážení návštevníci, 

po dlhšej prestávke znovu od 1.7.2024 otvárame dlhý okruh v Demänovskej jaskyni slobody. Okruh sa prevádzkuje raz za deň o 13:15 v mesiacoch jún až august (3 mesiace) a o 13:00 ostatné mesiace počas otvorenia jaskyne. Počet osôb je obmedzený, okruh je fyzicky náročný s mnohými schodmi a prehliadka trvá viac ako hodinu a pol. V jaskyni sa teplota pohybuje okolo 7°C počas celého roka. Tešíme sa na vašu návštevu. 

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo