Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Okno

Jaskyňa je známa od nepamäti. Nachádza sa na pravej stane Demänovskej doliny v brale Okno v nadmorskej výške 915 m. Súčasná dĺžka jaskynných priestorov dosahuje 2 570 m s vertikálnym rozpätím 110 m.

Prvý krát bola opísaná M. Belom v roku 1723. Časť jej priestorov bola objavená pražskými skautmi v roku 1921 a pri výskumných prácach v rokoch 1923 až 1925. Je vytvorená v tmavých strednotriasových vápencoch križňanského príkrovu eróziou a koróziou vôd Demänovky. Celkový smer jaskyne je S-J resp. SZ-JV.

Jaskyňa má pomerne bohatú sintrovú výplň, sčasti zničenú pri výskumných a prieskumných prácach a tiež činnosťou vandalov. V jej podzemných priestoroch v značnej miere prevláda deštrukcia vápencovej horniny po sklone vrstiev. Táto činnosť sčasti zahladila stopy po riečnej modelácii jaskynných chodieb. Podľa charakteru jaskynných priestorov a výskytu granitoidných nánosov na jej dne má jaskyňa riečny pôvod. Jaskyňa Okno, vzhľadom na jej polohu a celkovú charakteristiku, predstavuje najvyššiu krasovú zónu v demänovskom jaskynnom systéme. Teplota v jej priestoroch sa pohybuje 5,8 –6,6°C pri vlhkosti 88-96%.

Jaskyňa patrí medzi najstaršie turisticky sprístupnené jaskyne na Slovensku. Jej priestory upravil L. Povolný, ako majiteľ pozemku vo vlastnej réžii, a v rokoch 1925 až 1926 ju sprístupnil pre prehliadku širšej verejnosti. V jaskynných chodbách boli objavené aj archeologické nálezy z mladšej doby kamennej (eneolit).

V jaskyni bolo zistených 9 druhov netopierov. V menšej početnosti, no pravidelne, tu zimujú netopier obyčajný (Myotis myotis), večernica severská (Eptesicus nilssonii) a uchaňa čierna (Barbastella barbastellus). Z bezstavovcov tu žije vzácna endemická forma troglofilného chrobáka Duvalius microphthalmus spelaeus, vyskytujúca sa len v Demänovskom krase. Z jaskyne sa uvádzajú paleontologické nálezy fosílnych zubov medveďa jaskynného (Ursus spelaeus), medveďa hnedého (Ursus arctos) i pozostatkov leoparda Panthera pardus a leva Panthera leo.

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo