Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Javorinka

Jaskyňa sa nachádza v krasovom masíve Úplazu, ktorý je situovaný medzi Kolovou a Javorovou dolinou na severnej strane pohoria Vysoké Tatry. Bezprostredne na granitoidnom kryštalickom jadre leží pomerne široký pruh mezozoika obalovej vysokotatranskej jednotky. Predstavuje zložitú a speleologicky mimoriadne zaujímavú hydrogeologickú štruktúru s významným povrchovým a podzemným krasovým fenoménom. Je súčasťou územia Tatranského národného parku.

Povrch masívu Úplazu je nesúvisle pokrytý svahovými škrapmi a je generálne odvodňovaný západným smerom vyvieračkami v koryte Javorinky. Podzemné vody sa koncentrujú a pretekajú jaskynným systémom Javorinka. Vchod do členitého systému jaskyne sa nachádza na dne ľadovcového trogu centrálnej časti Javorovej doliny v nadmorskej výške 1240 metrov.

V tejto prevažne horizontálnej fluviokrasovej jaskyni sú vytvorené štyri dlhšie vodorovné poschodia prepojené vertikálnymi úsekmi s vodopádmi výšky od 10 do 25 m so stálym alochtónnym tokom. Vodný tok je napájaný tromi ponormi Kolového potoka vo výške približne 1384 m.n.m. a jeho ďalšími skrytými prestupmi do podzemia v susednej Kolovej doline.

Najspodnejšie dve poschodia spája fosílna spojovacia chodba so slabým potôčikom zásobovaným presakujúcimi zrážkovými vodami, z ktorých sa najmä v týchto častiach vytvárajú bohatšie sintrové náteky. V ostatných častiach jaskyne sa sintrová výplň vyskytuje len sporadicky. Prietok podzemného toku je priamo závislý od ročných zrážkových pomerov, pričom pri jarnom topení snehu jeho hladina stúpne natoľko, že neumožní vstup do jaskyne. Podzemné vody vytekajú z jaskynného systému občasnou Puklinovou vyvieračkou, Vyvieračkou v koryte a z výverovej jaskyne Mokrá diera.

Jaskyňa Javorinka je vytvorená v triasových vápencoch gutensteinského typu. Dĺžka jaskynných chodieb v súčasnosti dosahuje 9 335 m s vertikálnym rozpätím 374 m.

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo