Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Javorinka

Jaskyňa sa nachádza v krasovom masíve Úplazu, ktorý je situovaný medzi Kolovou a Javorovou dolinou na severnej strane pohoria Vysoké Tatry. Bezprostredne na granitoidnom kryštalickom jadre leží pomerne široký pruh mezozoika obalovej vysokotatranskej jednotky. Predstavuje zložitú a speleologicky mimoriadne zaujímavú hydrogeologickú štruktúru s významným povrchovým a podzemným krasovým fenoménom. Je súčasťou územia Tatranského národného parku.

Povrch masívu Úplazu je nesúvisle pokrytý svahovými škrapmi a je generálne odvodňovaný západným smerom vyvieračkami v koryte Javorinky. Podzemné vody sa koncentrujú a pretekajú jaskynným systémom Javorinka. Vchod do členitého systému jaskyne sa nachádza na dne ľadovcového trogu centrálnej časti Javorovej doliny v nadmorskej výške 1240 metrov.

V tejto prevažne horizontálnej fluviokrasovej jaskyni sú vytvorené štyri dlhšie vodorovné poschodia prepojené vertikálnymi úsekmi s vodopádmi výšky od 10 do 25 m so stálym alochtónnym tokom. Vodný tok je napájaný tromi ponormi Kolového potoka vo výške približne 1384 m.n.m. a jeho ďalšími skrytými prestupmi do podzemia v susednej Kolovej doline.

Najspodnejšie dve poschodia spája fosílna spojovacia chodba so slabým potôčikom zásobovaným presakujúcimi zrážkovými vodami, z ktorých sa najmä v týchto častiach vytvárajú bohatšie sintrové náteky. V ostatných častiach jaskyne sa sintrová výplň vyskytuje len sporadicky. Prietok podzemného toku je priamo závislý od ročných zrážkových pomerov, pričom pri jarnom topení snehu jeho hladina stúpne natoľko, že neumožní vstup do jaskyne. Podzemné vody vytekajú z jaskynného systému občasnou Puklinovou vyvieračkou, Vyvieračkou v koryte a z výverovej jaskyne Mokrá diera.

Jaskyňa Javorinka je vytvorená v triasových vápencoch gutensteinského typu. Dĺžka jaskynných chodieb v súčasnosti dosahuje 9 335 m s vertikálnym rozpätím 374 m.

Aktuality

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým hydrologickým podmienkam opäť v prevádzke. Upozorňujeme, že prepravná kapacita plavidiel je obmedzená z dôvodu bezpečnostných podmienok plavby. Z uvedeného dôvodu je maximálny počet návštevníkov obmedzený - 48 na jeden vstup. Žiadame o rešpektovanie týchto prevádzkových podmienok a prípadných neuspokojených návštevníkov o pochopenie. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

HĽADÁME SEZÓNNYCH ZAMESTNANCOV - BRIGÁDNIKOV

Z dôvodu nedostatku sezónnych zamestnancov, hľadáme pre prevádzky sprístupnených jaskýň brigádnikov na letnú sezónu. Záujemcovia musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Vzhľadom k náročnosti prevádzok sú miesta vhodné pre fyzicky zdatných uchádzačov, so silným hlasom a vzťahom k práci s ľuďmi. Práca brigádnika na jaskyni je vykonávaná od utorka do nedele, pondelok je voľný deň. Brigádnik sa zoznámi s jaskyňou a sprievodným slovom - zaškolia ho naši pracovníci na jaskyni. Výklad sa poskytuje v slovenčine, ale znalosť cudzích jazykov je vítaná. Záujemcovia sa môžu hlásiť cez kontakty na web stránke priamo na jaskyniach alebo na personálnom úseku Správy slovenských jaskýň: email: daniela.pavellova@sopsr.sk 044/ 5536581, 0911011393.

Voľné pracovné miesto - Demänovská jaskyňa slobody

Hľadáme sprievodcu na dobu neurčitú do Demänovskej jaskyne slobody. Náplňou práce je sprevádzanie návštevníkov jaskyne a poskytovanie odborného výkladu. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a bezúhonnosť. Bližšie informácie poskytne: Mgr. Daniela Pavellová, 0911 011 393, 044 5536 581, email: daniela.pavellova@sopsr.sk. Nástup možný od 1.5.2024.

 

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo