Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Javorinka

Jaskyňa sa nachádza v krasovom masíve Úplazu, ktorý je situovaný medzi Kolovou a Javorovou dolinou na severnej strane pohoria Vysoké Tatry. Bezprostredne na granitoidnom kryštalickom jadre leží pomerne široký pruh mezozoika obalovej vysokotatranskej jednotky. Predstavuje zložitú a speleologicky mimoriadne zaujímavú hydrogeologickú štruktúru s významným povrchovým a podzemným krasovým fenoménom. Je súčasťou územia Tatranského národného parku.

Povrch masívu Úplazu je nesúvisle pokrytý svahovými škrapmi a je generálne odvodňovaný západným smerom vyvieračkami v koryte Javorinky. Podzemné vody sa koncentrujú a pretekajú jaskynným systémom Javorinka. Vchod do členitého systému jaskyne sa nachádza na dne ľadovcového trogu centrálnej časti Javorovej doliny v nadmorskej výške 1240 metrov.

V tejto prevažne horizontálnej fluviokrasovej jaskyni sú vytvorené štyri dlhšie vodorovné poschodia prepojené vertikálnymi úsekmi s vodopádmi výšky od 10 do 25 m so stálym alochtónnym tokom. Vodný tok je napájaný tromi ponormi Kolového potoka vo výške približne 1384 m.n.m. a jeho ďalšími skrytými prestupmi do podzemia v susednej Kolovej doline.

Najspodnejšie dve poschodia spája fosílna spojovacia chodba so slabým potôčikom zásobovaným presakujúcimi zrážkovými vodami, z ktorých sa najmä v týchto častiach vytvárajú bohatšie sintrové náteky. V ostatných častiach jaskyne sa sintrová výplň vyskytuje len sporadicky. Prietok podzemného toku je priamo závislý od ročných zrážkových pomerov, pričom pri jarnom topení snehu jeho hladina stúpne natoľko, že neumožní vstup do jaskyne. Podzemné vody vytekajú z jaskynného systému občasnou Puklinovou vyvieračkou, Vyvieračkou v koryte a z výverovej jaskyne Mokrá diera.

Jaskyňa Javorinka je vytvorená v triasových vápencoch gutensteinského typu. Dĺžka jaskynných chodieb v súčasnosti dosahuje 9 335 m s vertikálnym rozpätím 374 m.

Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakuky