Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Brázda

V povojnovom období bola dlhé roky najhlbšou priepasťou nielen Slovenského krasu, ale aj na území bývalého Československa. Nachádza sa na Silickej planine, asi 2,5 km severozápadne od obce Silica. Dosahuje hĺbku 181 m. Korózna puklinovitá priepasť, v ktorej treba prekonať viacero vertikálnych stupňov či horizontov, je vytvorená v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu. Na mnohých miestach jej skalné steny bohato zdobia pozoruhodné hráškovité sintrové výrastky. Do spodnej časti priepasti ústi bočná stupňovitá chodba dlhá asi 150 m, ktorá nahor vedie do dómu s prekrásnou sintrovou výzdobou.

V priepasti Brázda sa zistilo 6 druhov netopierov. Je významným zimoviskom podkovára malého (Rhinolophus hipposideros). Z troglofilných druhov bezstavovcov tu žije drobný pavúk Porrhomma profundum, mnohonôžka Polydesmus denticulatus a kôrovec žižiavka jaskynná (Mesoniscus graniger), ktorý je karpatským endemitom. Na netopierom guáne je hojný troglofilný panciernik Gemmazetes cavatica.

Najhlbšie časti priepasti preskúmali jaskyniari z Brna v roku 1953. V prieskume pokračovali v rokoch 1963 – 1968. V jej spodnej časti prenikli do bočnej stupňovitej chodby s priľahlým dómom, z tzv. III. horizontu sa komínom dostali do údajne najväčšieho a najkrajšieho dómu priepasti.

Aktuality

14. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"

Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo